Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
050 - Uchwała Rady Miejskiej nr VII/50/2003 - w sprawie zamiany nieruchomości.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-06-02 14:32:15, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr VII/ / 2003
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 27 lutego 2003r.w sprawie zamiany nieruchomości.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, 1447, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1071, Nr 130, poz. 112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości nie zabudowanej oznaczonej na mapie nr 2 – obręb Niemysłowice – numerem pomiarowym 281/12 o powierzchni 1,2160 ha stanowiącej własność osoby fizycznej na nieruchomości stanowiące własność Gminy Prudnik oznaczone na mapie nr 3 – obręb Niemysłowice – jako działki nr 159/9, 159/5 i 160/2 i na mapie nr 2 – pbręb Niemysłowice – jako działka nr 292/2, o łącznej powierzchni 1,3550 ha.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 733
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1687

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40