Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
192 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/192/2004 - w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku .
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-07 11:56:10, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XIX/192/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2004r.


w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.,Nr 142 poz.1591,z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806 , z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568) oraz art.62 ust. 1 i 3 z związku z art.5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 1996r., Nr 67 poz.239,Nr 106 poz.496, z 1997r.,Nr 28 poz.153,Nr 141 poz.943, z 1998r. ,Nr 117 poz.759,Nr 162 poz.1126, z 2000r. Nr 12 poz.136,Nr 19 poz.239,Nr 48 poz.550, Nr 104 poz.1104 ,Nr 120 poz.1268,Nr 122 poz.1320, z 2001r.Nr 111 poz.200 poz.1683, z 2003r. Nr 6 poz.65,Nr 128 poz.1176 i Nr 137 poz.1304) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a ,co następuje :
§ 1

Z dniem 1 września 2004r. zamierza się utworzyć Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Prudniku zwanej dalej „Zespołem” z siedzibą w Prudniku , ul. Dąbrowskiego 2, w skład którego wchodzić będą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im.Marii Konopnickiej w Prudniku ul.
Dąbrowskiego 2,
2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 im.Jana Pawła II w Prudniku , ul. Dąbrowskiego 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 748
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 934

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40