Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
014 - Uchwała Rady Miejskiej nr III/14/2002 - w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-22 12:36:57, dokument aktualny]


Uchwała Nr III/14/2002
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 12 grudnia 2002 r.w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.


Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431; z 1994 r. Nr 1 poz. 3; z 1996 r. Nr 91 poz. 409; z 1997 r. Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926; z 1998 r. Nr 108 poz. 681; z 2001 r. Nr 81 poz. 875 i z 2002 r. Nr 200 poz. 1680) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:


§ 1


Określa się wzory formularzy informacji składanych organowi podatkowemu przez osoby fizyczne:
1) „Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) „Informacji o gruntach” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
3) „Informacji o lasach” zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

§ 2


Określa się wzory formularzy deklaracji składanych organowi podatkowemu przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:
1) „Deklaracji na podatek od nieruchomości” zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) „Deklaracji na podatek rolny” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
3) „Deklaracji na podatek leśny” zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Deklaracja na podatek leśny.pdf (rozmiar 34,82 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-06 15:10:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok .................pdf (rozmiar 42,90 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-06 15:10:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Deklaracja na podatek rolny.pdf (rozmiar 41,61 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-06 15:10:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o gruntach.pdf (rozmiar 35,10 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-06 15:10:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o lasach.pdf (rozmiar 27,27 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-06 15:10:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (rozmiar 35,15 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2003-08-06 15:10:03, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 769
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1167

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  Uzupełniono treść nagłówka.
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40