Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
197 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/197/2004 - w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-20 08:16:55, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XIX/197/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2004r.
w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Dz.U.Nr 23,poz.220,Dz.U. Nr 62,poz.558,Dz.U.Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 Dz.U.Nr 214,poz.1806, z 2003r. Dz.U.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) oraz art.6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71 ,poz.734 z 2002r. Nr 216,poz.1826 z 2003r. Nr 203,poz.1966) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźnika procentowego,o którym mowa w art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 847
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1043

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono treść nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40