Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
198 - Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/198/2004 - w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-19 09:59:17, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XIX/198/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2004r.


w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r.,Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162, poz.1568) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje :

§ 1

W składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku ustalonych uchwałą Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku zmienionej uchwałami Nr IX/74/2003 z dnia 17 kwietnia 2003r. , Nr XVI/178/2003 z dnia 11 grudnia 2003r, i Nr XVII/184/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. ,dokonuje się następujących zmian :
1/ Komisja d/s Wsi,Gospodarki Rolnej i Ochrony Ś rodowiska
a/ do składu osobowego komisji powołuje się radnego Juliana Serafina
b/ stan komisji zwiększa się do 7 osób

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 648
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 772

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełniono nagłówek.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40