Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
006 - Uchwała Rady Miejskiej Nr II/6/2002 - w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-13 12:02:02, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr II/6/2002
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 28 listopada 2002r.w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Prudniku
Na podstawie art.18a ust.1 i 2 i art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591,z 2002r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje :


§ 1


Powołuje się stałe komisje Rady Miejskiej w Prudniku :
1 .Komisję Budżetu,Finansów i Rozwoju Gospodarczego – 10 osobową w składzie :
1). Franciszek Fejdych
2). Mirosław Kamiński
3). Ryszard Kwiatkowski
4). Kazimierz Lewandowski
5). Jan Mokrzycki
6). Mariusz Półchłopek
7). Janusz Romaniuk
8). Jan Roszkowski
9). Henryk Sobczak
10). Artur Żurakowski - Przewodniczący komisji


2. Komisję Oświaty,Kultury,Sportu,Zdrowia i Opieki Społecznej – 10 osobową w składzie :
1). Jadwiga Harasymowicz
2). Mirosław Kamiński
3). Irena Maczuga – Szkopek
4). Irena Madera
5).Mariusz Półchłopek
6).Radosław Roszkowski
7).Janusz Romaniuk - Przewodniczący komisji
8).Janina Stanisz
9).Jacek Szczepański
10).Mariusz Wicherek

3. Komisję ds.Wsi,Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska – 6 osobową w składzie :
1).Franciszek Fejdych
2).Jan Mokrzycki
3).Irena Madera - Przewodnicząca komisji
4).Leszek Piasecki
5).Janina Stanisz
6).Mariusz Wicherek

4.Komisję Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa – 7 osobową w składzie:
1).Irena Maczuga – Szkopek
2).Edward Mazur
3).Radosław Roszkowski
4).Henryk Sobczak
5).Julian Serafin
6).Mieczysław Wójtowicz - Przewodniczący komisji
7).Artur Żurakowski

5.Komisję Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego – 4 osobową w składzie :
1). Edward Mazur - Przewodniczący komisji
2). Leszek Piasecki
3). Jacek Szczepański
4). Mieczysław Wójtowicz

6.Komisję Rewizyjną – 5 osobową w składzie :
1).Jadwiga Harasymowicz
2).Kazimierz Lewandowski - Przewodniczący komisji
3).Julian Serafin
4).Ryszard Kwiatkowski
5).Jan Roszkowski

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 744
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1774

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełnienie treści nagłówka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40