Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
005 - Uchwała Rady Miejskiej nr II/5/2002 - w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-13 11:24:53, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr II/5/2002
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 28 listopada 2002r.w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym Nr 1 w Prudniku.Na podstawie art.194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.Nr 95,poz.602,Nr 160,poz.1060,z 2001r. Nr 45,poz.497,Nr 89 poz.971,z 2002r.Nr 23,poz.220 i Nr 113,poz.984,Nr 127 poz.1089)
Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1


W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady Miejskiej w Prudniku Pana Czesława Dumkiewicza wybranego w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku z listy Nr 11 – Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Ziemia wstępuje na Jego miejsce Pani Jadwiga Harasymowicz
kandydatka z tej samej listy, która w wyborach 27 października 2002r. otrzymała kolejno największą liczbę głosów w tym okręgu wyborczym.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 748
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1401

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełnienie treści nagłówka
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40