Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
004 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/4/2003 - w sprawie szkolenia w zakresie obronności.
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-03-24 14:37:34, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 0152/4/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 16.10.2003


w sprawie szkolenia w zakresie obronności.

Na podstawie Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Amidnistracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 28.01.2000 r. w sprawie doręczenia kart powołania rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej Dz. U. nr 9 poz. 129 oraz Zarządzenia nr Pf-2/2000 z dnia 14.04.2000 r. Wojewody Opolskiego w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa opolskiego, zarządzam:

§ 1


W dniu 20.10.2003 r. w godz. 9:00 do 10:00 w sali 117 UM w Prudniku przeprowadzić szkolenie, na którym zapoznać wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego z zasadami dotyczącymi spraw obronności kraju oraz z aktualnym przydziałem funkcji w ramach akcji kurierskiej. W godz. 10:00 do 15:00 przeprowadzić trening w praktycznym wykonaniu czynności jako łącznicy i wykonawcy oraz w składzie stałego dyżuru. Trening odbyć bez kurierów i bez użycia pojazdów które są przewidziane do akcji.

§ 2


Funkcję kierującego akcją kurierską powierzam na czas nieograniczony Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Henrykowi Isalskiemu.

§ 3


Szkolenie przeprowadzić etapowo zapewniając ciągłość pracy urzędu: I etap godz. 9:00-9:30 obejmuje 50 % pracowników poszczególnych wydziałów II etap godz. 9:30 - 10:00 dla pozostałych pracowników.
W praktycznym treningu udział wezmą nastepujący pracownicy:

Koralewska Edyta
Trepa Grażyna
Piskoń Anna
Wróblewska Jolanta
Wiśniewska Ewa
Makarowski Adam
Mazela Miriosława
Kaszoid Grażyna
Tyndyk Janina
Żak Barbara
Apanowicz Iwona
Zwojewski Ryszard
Jaśkowiec Waldemar
Fitko Marzena
Maj Edyta
Król Danuta
Gołębiowska Lidia
Jakimko Zbigniew
Szafran Dorota

§ 4


Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz Kierownik Referatu Obrony Cywilnej.

Zastępca Burmistrza
Czesław Dumkiewicz


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 980

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1200

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Uzupełnienie treści nagłówka.

Rejestr zmian podstrony:
 • 004 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/4/2003 (AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2003)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-03-24 14:33:39 do 2004-03-24 14:37:34]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40