Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
006 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/6/2003 - w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-03-24 14:36:49, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 0152 / 6 /2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 28 listopada 2003 r.


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Prudniku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia .

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 r.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


Regulamin jest dostępny w zakładce Regulamin Organizacyjny


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 786
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40