Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
005 - Zarządzenie Kierownika Urzędu nr 0152/5/2003 - zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Kierownika Urzędu 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-03-24 14:34:40, dokument aktualny]


ZARZĄDZENIE Nr 0152/5/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 20 października 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647, Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 ) zarządzam, co następuje:

§ 1


W zarządzeniu Nr 105 B/2003 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku do zarządzenia stanowiącym regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zgłoszenia osób uprawnionych do korzystania z różnych form wypoczynku należy składać w wydziale Organizacyjnym w terminie do 30 listopada danego roku na rok następny”
2) w załączniku Nr 1 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku stanowiącym tabelę dopłat do różnych rodzajów usług wypoczynkowych odnośnik x1 otrzymuje brzmienie:
„przez wysokość dochodu na osobę rozumie się dochód brutto (pomniejszony o koszty uzysku) na jedną osobę za III kwartał danego roku”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 709
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40