Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
208 - Uchwała Rady Miejskiej nr XX/208/2004 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-03-04 14:05:49, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XX/208/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 26 lutego 2004r.


w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prudniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 239, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001, Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Miejska w Prudniku
u c h w a l a, co następuje :

§ 1
Likwiduje się Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. gen. Karola
Świerczewskiego w Prudniku, Plac Zamkowy 2 z dniem 31 sierpnia 2007r.

§ 2

Począwszy od roku szkolnego 2004/2005 nie dokonuje się naboru do klas
pierwszych.§ 3


Struktura organizacyjna szkoły w kolejnych latach obejmuje :
1/ w roku szkolnym 2004/2005 klasy II – VI
2/ w roku szkolnym 2005/2006 klasy III – VI
3/ w roku szkolnym 2006/2007 klasy IV – VI

§ 4


Obwód szkoły przejmują Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 1, Nr 3 i Nr 4
w Prudniku.
§ 5


Po likwidacji mienie ruchome szkoły zostanie przekazane Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3 w Prudniku ulica Szkolna 12.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak
  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 657
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 822

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Zmiana nagłówka.
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40