Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 254A/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-01-22 11:06:50, dokument aktualny]


Zarządzenie Nr 254A/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 25 listopada 2003 r.zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pożyczki.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ oraz § 9 ust. 3 uchwały Nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2003 rok, w związku z art. 61 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178; z 2000 r. Nr 86 poz. 958, Nr 114 poz. 1193; z 2001 r. Nr 67 poz. 679, Nr 49 poz. 509, Nr 102 poz. 1115, Nr 147 poz. 1643; z 2002 r. Nr 1 poz. 2, Nr 115 poz. 995, Nr 130 poz. 1112) Burmistrz zarządza, co następuje:

§ 1


W zarządzeniu Nr 198/2003 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2003 r. w sprawie udzielenia pożyczki wprowadza się następujące zmiany:
- w § 2 wyrazy „na dzień 25 listopada 2003 roku” zastępuje się wyrazami „na dzień 29 grudnia 2003 roku”.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 333
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40