Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
234 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/234/2004 - w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-05-05 13:53:22, dokument aktualny]


Uchwała Nr XXII/234/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 29 kwietnia 2004r.


w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a, co następuje :

§ 1


Uchwala się Program Rozwoju Lokalnego Gminy Prudnik,zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Plan rozwoju lokalnego.exe (rozmiar 545,00 KB)
  [Barbara Muszyńska dnia 2004-05-06 10:36:10, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 546
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40