Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
220 - Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/220/2004 - w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.
(AKTY PRAWNE / Uchwały 2002-2006)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2004-04-08 12:43:48, dokument aktualny]


U c h w a ł a Nr XXI/220/2004
R a d y M i e j s k i e j w Prudniku
z dnia 31 marca 2004r.


w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591,z 2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568) Rada Miejska w Prudniku uchwala,co
następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Prudniku Rynek 13/3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 557
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40