Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIE



wyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie nr 258/2003 Burmistrza Prudnika
(AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza 2003)
[opublikował(a): Barbara Muszyńska dnia 2003-12-04 09:10:51, dokument aktualny]


Zarządzenie nr 258/2003
Burmistrza Prudnika
z dnia 26 listopada 2003r



w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806), art. 32 ust. 1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543. z 2002 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058 z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 873) oraz § 3 Uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Burmistrz Prudnika zarządza, co następuje:

§ 1


Sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej na mapie nr 1 - obręb Prudnik - numerem pomiarowym 2255/82 o pow. 0,5253 ha następuje na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „TORKONSTAL” Spółka z o.o. w Prudniku będącej użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości.

§ 2


1. Stosownie do art.69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2000 Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami / na poczet ceny sprzedaży nieruchomości określonej w § 1 wynoszącej 76 690,00 zł zalicza się kwotę 64. 090,00 zł - równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.
2. Pozostałą do zapłaty należność w kwocie 12. 600,00 zł rozkłada się na 10 rocznych rat.

§ 3


Wierzytelność Gminy Prudnik z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej na raty zabezpiecza się poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach objętych księga wieczystą KW 39767, po odłączeniu działki nr 2255/82.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Prudnika
Zenon Kowalczyk


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 334
wyślij podstronę na e-mail:



Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40