Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku
(KARTY USŁUG / Wydział Organizacyjny)
[opublikował(a): Kamila Drzazga dnia 2012-01-10 09:17:24, dokument aktualny]


rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 1/WO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:
um@prudnik.pl

 

Nazwa usługi: 
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny, tel. 077 40 66 202, fax 077 40 66 228, e-mail: um@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15
Wymagane dokumenty:

 
Dotyczy skarg i wniosków składanych przez Obywateli, przekazanych przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy gminy, Burmistrza Prudnika, pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik do informacji.
Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3 - przez:
 • Burmistrza Prudnika w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 15:30 pok. 102, I piętro,
 • Naczelników Wydziałów i pracowników Urzędu codziennie  w godzinach pracy,
 • Przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:15 zgodnie z harmonogramem dyżurów,  pok. 114,  I piętro
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przyjmują skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach 13:00 do 15:00 w siedzibie swoich jednostek.
 
Osoba koordynująca przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków: Sekretarz Gminy Marek Radom, tel. 077 406 62 05
Opłaty:Brak
Termin załatwienia sprawy:

 
Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Odpowiedzi na skargi i wnioski udziela się pisemnie i przesyła listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy:


 
Brak
Podstawa prawna:


 
 • Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 • Zarządzenie Nr 3/2002 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Informacje
dodatkowe:

 
Brak

Opracowała:   Barbara Muszyńska
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a)
lub za treść odpowiada:
Barbara Muszyńska
Data wytworzenia: 2007-11-12


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 672
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1618

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
zmiana czsu pracy
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40