Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
(KARTY USŁUG / Referat Spraw Obywatelskich)
[opublikował(a): Piotr Głownia dnia 2011-08-01 11:46:01, dokument aktualny]


rozmiar: 8,98 KB 
pobrań: 151 
data: 2005-10-18 12:59:19 
opis:

 KARTA USŁUG Nr 24/RSO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:
um@prudnik.pl

 

Nazwa usługi: 

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221, tel. 77 40 66 237-238, fax 77 40 66 228, e-mail: um@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15

Wymagane dokumenty:


 

1.Wypełniony druk “Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub “Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”,
2. Dowód osobisty
3. Książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 lat , oficerowie do lat 60 ) lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji przedpoborowych
4.Osoby niepełnoletnie – odpis aktu urodzenia lub dowód osobisty osoby niepełnoletniej

 

Opłaty:Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.
 

Termin załatwienia sprawy:


 

Niezwłocznie - po zgłoszeniu się do Referatu Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy: 

Nie występuje

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 139 poz.993 z późn zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i uniważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257 poz. 1743 z późn zm.)

Informacje
dodatkowe:


 

Wymeldowania należy dokonać osobiście . Jeżeli osoba nie może przyjść aby się wymeldować – udziela pełnomocnictwa notarialnego, a jeśli przebywa za granicą – pełnomocnictwa konsularnego.Za osoby niepełnoletnie wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni
Osoba wyjeżdżająca za granicę na okres dłuższy niż 3 miesiące, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w Urzędzie Miejskim w Prudniku (pokój 221) najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenie powrotu – najpóźniej przed upływem czwartej doby licząc od dnia powrotu
Gdzie odebrać formularze:
pokój nr 221

Opracował: Anna Tomczyk
Sprawdził:   Kierownik - Andrzej Żurawski
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Aktualny druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3- miesiące.pdf (rozmiar 89,64 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2011-08-01 11:44:49, dokument aktualny]   więcej >>
 • Aktualny druk zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego.pdf (rozmiar 88,05 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2011-08-01 11:44:37, dokument aktualny]   więcej >>
 • herb.jpg (rozmiar 8,98 KB)
  [Marek Radom dnia 2005-10-18 12:59:19, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • zgl_wymeld_stalego.pdf (rozmiar 248,56 KB)
  [Marek Radom dnia 2006-06-30 14:03:45 do 2011-08-01 11:45:13]
  [załącznik usunął Piotr Głownia]
     więcej >>
 • zgl_wymeld_czasowego.pdf (rozmiar 247,98 KB)
  [Marek Radom dnia 2006-06-30 14:03:33 do 2011-08-01 11:45:21]
  [załącznik usunął Piotr Głownia]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1036
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 4810

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  dodano nowe załączniki
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40