Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
(KARTY USŁUG / Referat Spraw Obywatelskich)
[opublikował(a): Piotr Głownia dnia 2011-06-01 10:56:08, dokument aktualny]


rozmiar: 8,98 KB 
pobrań: 109 
data: 2005-10-18 13:17:20 
opis:

 KARTA USŁUG Nr 28/RSO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:
um@prudnik.pl

 

Nazwa usługi: 

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221, tel. 77 40 66 237-238, fax 77 40 66 228, e-mail: um@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15

Wymagane dokumenty:


 

1.  Podanie
2 . Do wglądu : dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

Opłaty:wnioskodawca w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego jego dane osobowo-adresowe ponosi opłatę skarbową za zaświadczenie w wysokości 17 zł.
 
 

Termin załatwienia sprawy:


 

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

Tryb odwoławczy: 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia. Zażalenie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 139 poz.993 z późn zm.) 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL oraz ogólnopolskiej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. Nr 207 poz. 1298) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

Informacje
dodatkowe:


 

 

 

Opracował:   Andrzej Żurawski
Sprawdził:    Sekretarz Gminy - Marek Radom
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • herb.jpg (rozmiar 8,98 KB)
  [Marek Radom dnia 2005-10-18 13:17:20, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 900
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2991

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana czasu pracy
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40