Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
(KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
[opublikował(a): Tadeusz Górecki dnia 2010-03-09 12:52:23, dokument aktualny]


rozmiar: 19,70 KB 
pobrań: 32 
data: 2010-03-09 12:52:23 
opis:

 KARTA USŁUG Nr 7/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki
@prudnik.pl

 

 

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 
Podstawa prawna:
art. 67a § 1 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz.60 z późn. zm.)
 
Wymagane dokumenty:
- Wniosek podatnika/zobowiązanego wraz z określeniem rodzaju ulgi i ze szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem adresu, nr NIP i telefonu kontaktowego,
- Udokumentowanie sytuacji materialnej podatnika, jego małżonki oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe (aktualne zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Publicznej, Urzędu Skarbowego itp.) – należy przedłożyć zaświadczenie stosowne do indywidualnej sytuacji,
Oraz:
-kserokopie zwykłe ostatnich rachunków za gaz, energię, odcinek wpłaty czynszu itp.,
-dokumenty (kserokopie zwykłe) potwierdzające wysokość innych wydatków (np. na leczenie, zakup opału itp.) – jeżeli Wnioskodawca powołuje się na te okoliczności.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, tel. 77/4066220; 77/4066224;
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Uwagi:
W przypadku nienależytego udokumentowania wniosku organ wezwie Wnioskodawcę o uzupełnienie dokumentów lub Pracownik sporządzi protokół o stanie majątkowym podatnika.
 
Opracowała: Anna Kołodziejczyk, Irena Kowalska
Sprawdził: Jan Zapała
Zatwierdziła: Jadwiga Zielińska

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
Data wytworzenia: 2010.03.09

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • HERB PRUDNIK.jpg (rozmiar 19,70 KB)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-03-09 12:52:23, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 428
  wyślij podstronę na e-mail: • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40