Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 4/WFB - Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
(KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
[opublikował(a): Radosław Jamróz dnia 2012-07-25 12:07:09, dokument aktualny]


rozmiar: 19,70 KB 
pobrań: 35 
data: 2010-03-09 11:50:26 
opis:

 KARTA USŁUG Nr 4/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki
@prudnik.pl

 


 

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
 
Podstawa prawna:
−Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.),
−Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. M.P. z 2009 r. Nr 68 poz.886),
−Uchwała Rady miejskiej w Prudniku nr XLV/696/2009 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2010 r.  
 
Wymagane dokumenty:
- Osoby fizyczne będące płatnikami podatku rolnego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, są zobowiązane złożyć w Urzędzie Miejskim informację w sprawie podatku rolnego IR-1, która jest dostępna w pokoju nr 112 – I piętro, tel. 77/4066220 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – www.bip.prudnik.pl, w zakładce Finanse.
- Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane złożyć w Urzędzie Miejskim, w terminie do 15 stycznia, deklarację na podatek rolny DR-1 na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu, który jest dostępny w pokoju nr 112 – I piętro, tel. 77/4066220 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego – www.bip.prudnik.pl, w zakładce Finanse.
- Osoby prawne i fizyczne, do 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości opodatkowania, są zobowiązane złożyć w Urzędzie Miejskim korektę deklaracji DR-1 (os. prawne) lub nową informację (korektę) w sprawie podatku rolnego IR-1 (os. fizyczne).
 
Opłaty:
Oprócz podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
Obowiązują cztery terminy płatności, które przypadają na dzień: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 
Podatek można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 1 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Prudnik 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 – nr rachunku: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104.
 
Termin załatwienia sprawy:
Decyzja na dany rok podatkowy dla osób fizycznych wydawana jest w miesiącu lutym lub niezwłocznie po złożeniu korekty, nie później niż do jednego miesiąca. W przypadkach uzasadnionych, dla spaw wymagających postępowania wyjaśniającego - do dwóch miesięcy.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM – I piętro, pokój nr 112, tel. 77/4066220; 77/4066224; 77/4066226;
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 
Uwagi:
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku prosimy o dokładne wypełnienie polecenia przelewu. W treści należy podać numer decyzji (osoby fizyczne), dokładnie zaznaczyć, iż przelew dotyczy „podatku rolnego od osób fizycznych (bądź prawnych)” oraz oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Starannie powinny być także wpisane dane podatnika.
 
Opracowała: Anna Kołodziejczyk, Irena Kowalska
Sprawdził: Jan Zapała
Zatwierdziła: Jadwiga Zielińska
 
 

informację wytworzył(a): Urząd Miejski w Prudniku
za treść odpowiada: Jadwiga Zielińska
data wytworzenia: 2010.03.09

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Deklaracja na podatek rolny.doc (rozmiar 217,00 KB)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-03-09 11:50:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • HERB PRUDNIK.jpg (rozmiar 19,70 KB)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-03-09 11:50:26, dokument aktualny]   więcej >>
 • Informacja w sprawie podatku rolnego.DOC (rozmiar 103,50 KB)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-03-09 11:50:26, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 409
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 899

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40