Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
(KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
[opublikował(a): Radosław Jamróz dnia 2012-07-23 14:38:13, dokument aktualny]


rozmiar: 19,70 KB 
pobrań: 66 
data: 2010-03-09 11:24:03 
opis:

 KARTA USŁUG Nr 2/WFB
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail: podatki
@prudnik.pl

 

 

 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 

 
Podstawa prawna:
− ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
− uchwała nr XLVII/716/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
− uchwała nr XLV/697/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zobowiązane są do:
złożenia (bez wezwania) w Urzędzie Miejskim deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
skorygowania deklaracji w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Wzór deklaracji dostępny jest w pokoju nr 112 – I piętro, tel. 77/4066226 77/4066224 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego - www.bip.prudnik.pl, w zakładce Finanse.
 
Opłaty:
Oprócz podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa oraz złożonej przez podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek  bankowy Gminy Prudnik, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15.go każdego miesiąca. Podatek należy uiścić bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Prudnik 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 – nr rachunku: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104.
 
Termin załatwienia sprawy:
nie dotyczy
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych UM –I piętro, pokój nr 112, 113, tel. 77/4066224; 77/4066226;
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.
 
Uwagi:
Przysługujące podatnikowi zwolnienie z podatku, nie zwalnia podatnika od złożenia deklaracji podatkowej.
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku ważne jest dokładne wypełnienie polecenia przelewu. Należy dokładnie zaznaczyć, iż przelew dotyczy „podatku od nieruchomości od osób prawnych” oraz oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata. Starannie powinny być także wpisane dane podatnika.
 
Opracowała: Alina Ciępka
Sprawdził: Jan Zapała
Zatwierdziła: Jadwiga Zielińska

Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc (rozmiar 109,00 KB)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-03-09 11:28:50, dokument aktualny]   więcej >>
 • HERB PRUDNIK.jpg (rozmiar 19,70 KB)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-03-09 11:24:03, dokument aktualny]   więcej >>
 • herb.jpg (rozmiar 8,98 KB)
  [Marek Radom dnia 2005-10-19 08:01:29, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 600

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2925

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana

 • Rejestr zmian podstrony:
 • KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych (KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-03-09 11:31:02 do 2012-07-23 14:38:13]    
  więcej >>


 • KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych (KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-02-25 08:18:21 do 2010-03-09 11:31:02]    
  więcej >>


 • KARTA USŁUG Nr 43/WFB - Zaświadczenia potwierdzające niezaleganie w podatku. (KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
  [Tadeusz Górecki dnia 2010-01-22 10:45:29 do 2010-02-25 08:18:21]    
  więcej >>


 • KARTA USŁUG Nr 43/WFB - Zaświadczenia potwierdzające niezaleganie w podatku. (KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
  [Marek Radom dnia 2007-03-15 14:57:57 do 2010-01-22 10:45:29]    
  więcej >>


 • KARTA USŁUG Nr 43/WFB - Zaświadczenia potwierdzające niezaleganie w podatku. (KARTY USŁUG / Wydział Finansowo-Budżetowy)
  [Marek Radom dnia 2005-10-19 08:01:29 do 2007-03-15 14:57:57]    
  więcej >>

 • Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40