Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
(KARTY USŁUG / Urząd Stanu Cywilnego)
[opublikował(a): Radosław Jamróz dnia 2012-07-23 14:33:22, dokument aktualny]


rozmiar: 8,98 KB 
pobrań: 112 
data: 2005-10-19 07:44:58 
opis:

 KARTA USŁUG Nr 44/USC
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:
um@prudnik.pl

 

Nazwa usługi: 

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1, (Ratusz) Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, tel. 77 4066245-46 
e-mail:
um@prudnik.pl Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15

Wymagane dokumenty:


 

 • wniosek,
 • dowód osobisty z aktualnym adresem zamieszkania
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (dot. wdowców i rozwiedzionych)
Opłaty: • zaświadczenie - 38,00 zł

Termin załatwienia sprawy:


 

Zgodnie ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, jednakże praktycznie sprawy załatwiane są od ręki.

Tryb odwoławczy: 

Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59)
 • ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884, z 1999 r. Nr 92, poz. 1058)

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego są zobowiązani także do przestrzegania umów międzynarodowych i konwencji konsularnych dotyczących obrotu prawnego za granicą w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Informacje
dodatkowe:


 

Opłata skarbowa jest pobierana gotówką w kasie USC lub bezgotówkowo przelewem na konto Gmina Prudnik - 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 

Oryginały pokwitowania wpłaty wnioskodawca dołącza do podania.

Właściwość USC według miejsca zamieszkania.
Ważność zaświadczenia 3 miesiące od daty wydania.

Opracował:  Jan Odwrot
Sprawdził:   Naczelnik Wydziału - Danuta Król
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • herb.jpg (rozmiar 8,98 KB)
  [Marek Radom dnia 2005-10-19 07:44:58, dokument aktualny]   więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 806
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 2684

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40