Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
(KARTY USŁUG / Referat Spraw Obywatelskich)
[opublikował(a): Radosław Jamróz dnia 2012-07-23 14:30:23, dokument aktualny]


rozmiar: 8,98 KB 
pobrań: 114 
data: 2005-10-18 13:21:57 
opis:

 KARTA USŁUG Nr 29/RSO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:
um@prudnik.pl

 

Nazwa usługi: 

Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221, tel. 77 40 66 237-238, fax 77 40 66 228, e-mail: um@prudnik.pl
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15 

Wymagane dokumenty:


 

1. Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności , zbioru PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych”
2 . Do wglądu :
- dokument stwierdzający tożsamość
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m.in. Skarbu Państwa
- wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie komornika

Opłaty:Opłata za udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnopolskiej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych –  31,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:


 

Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, organ przed udzieleniem odpowiedzi może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych za pośrednictwem Burmistrza Prudnika 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 139 poz.993 z późn zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych , ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,  zbioru PESEL, ogólnopolskiej 
  ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207 poz.1298)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz.1635 z późn. zm.) 

Informacje
dodatkowe:


 

Opłaty należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub na konto bankowe:
Gmina Prudnik - 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 z dopiskiem „opłata za udostępnienie danych osobowych”.
 

Opracował:   Andrzej Żurawski
Sprawdził:    Sekretarz Gminy - Marek Radom
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom


Aktualne załączniki/zdjęcia:
 • Wniosek o udostępnienie danych.doc (rozmiar 55,50 KB)
  [Radosław Jamróz dnia 2010-07-19 10:16:39, dokument aktualny]   więcej >>
 • herb.jpg (rozmiar 8,98 KB)
  [Marek Radom dnia 2005-10-18 13:21:57, dokument aktualny]   więcej >>

  Usunięte załączniki/zdjęcia:
 • Aktualny wniosek.pdf (rozmiar 218,81 KB)
  [Piotr Głownia dnia 2010-06-28 08:55:26 do 2010-07-19 10:17:10]
  [załącznik usunął Radosław Jamróz]
     więcej >>
 • Wniosek.pdf (rozmiar 2 010,21 KB)
  [Marek Radom dnia 2008-12-05 09:45:49 do 2010-06-28 08:51:13]
  [załącznik usunął Piotr Głownia]
     więcej >>
 • Wniosek.pdf (rozmiar 78,93 KB)
  [Marek Radom dnia 2006-12-21 15:19:59 do 2008-12-05 09:44:43]
  [załącznik usunął Marek Radom]
     więcej >>


    wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 737
  wyślij podstronę na e-mail:

  Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5607

  Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
  zmiana
 • pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
  Urząd Miejski w Prudniku
  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
  e-mail: um@prudnik.pl
  strona www: www.prudnik.pl
  NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
  konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40