Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA BURMISTRZA / Otwarty konkurs ofert

Wybierz podstronę:
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  więcej >>


 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  więcej >>


 • Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2012
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktycznej działalności na rok 2012
  więcej >>


 • Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  więcej >>


 • Informacja o wyborze ofert w wyniku otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  więcej >>


 • ZMIANA WZORU OFERTY: otwarty konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej 2011
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2011
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011
  więcej >>


 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez sport
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert-Promocja Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  więcej >>


 • Informacja o wyborze ofert- promocja sportu poprzez osiągnięcia sportowe w 2010 roku
  więcej >>


 • Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fiz. sportu i turystyki oraz profilaktycznej działaln. infor. na 2010 rok
  więcej >>


 • Informacja o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna
  więcej >>


 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010
  więcej >>


 • Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2009.
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonania zadania: Dokończenie remontu nawierzchni chodnika i schodów wejścia głównego do szkoły - ZSP PSP - Rudziczka.
  więcej >>


 • zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika
  więcej >>


 • ZAPROSZENIE do złożenia oferty-pielęgnacja drzewostanu
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR73/2009 BURMISTRZA PRUDNIKA
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert-z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych na rok 2009.
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu.
  więcej >>


 • ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009 W DZIEDZINIE PROMOCJI GMINY PRUDNIK POPRZEZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
  więcej >>


 • Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu kultury fizycz. sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2009.
  więcej >>


 • Informacja Burmistrza Prudnika- dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanlikami w gminie Prudnik.
  więcej >>


 • Informacja o wyborze ofert - dot. konkursu ofert na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 55/2008
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 56/2008
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości.
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 52/2008
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 53/2008
  więcej >>


 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 54/2008
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin.
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług - zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie porad prawnych w punkcie konsultacyjnym.
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dot. stosowania przemocy w punkcie konsultacyjnym.
  więcej >>


 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych.
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  więcej >>


 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  więcej >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40