Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Stanowisko ds. ochrony środowiska
(OGŁOSZENIA BURMISTRZA / Nabór pracowników)
[opublikował(a): Marek Radom dnia 2008-11-14 12:10:24, dokument aktualny]


Urząd Miejski w Prudniku,  48-200  Prudnik, ul. Kościuszki 3

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
       
Stanowisko ds. ochrony środowiska
1.  Wymagania niezbędne:
a)  ukończone studia wyższe ze znajomością zagadnień związanych z prawem ochrony      środowiska
b)  staż pracy – minimum 2 lata,
c)  umiejętność obsługi komputera,  
d)   nie karalność za przestępstwo umyślne,
e)  samodzielność,   rzetelność.
2.    Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku:
a) zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
b)    prowadzenie postępowania w sprawach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
3.    Wymagane dokumenty;
a)   list motywacyjny,
b)   życiorys (CV ),
c)   świadectwa pracy lub ich potwierdzone kserokopie stwierdzające posiadanie
      wymaganego stażu pracy,
d) dyplom, odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
e)   inne  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się
    przeciwko niemu postępowanie karne,
g) oświadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy.
       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 28 listopada 2008 r.  w sekretariacie Urzędu    Miejskiego lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Prudniku,  48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3,  z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą  z 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593  z późn.  zm.  ).
Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Prudnika
Nr 0152/15/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w prawie regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
Burmistrz Prudnika
             Franciszek Fejdych
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Radom
Data wytworzenia: 2008-11-14


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1062
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40