Urząd Miejski w Prudniku
 
BIP
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
MIASTO I GMINA
SAMORZĄD
URZĄD MIEJSKI
KARTY USŁUG
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
FINANSE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
JEDNOSTKI
WYBORY
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ
(OGŁOSZENIA BURMISTRZA / Nabór pracowników)
[opublikował(a): Tadeusz Górecki dnia 2012-08-16 14:57:52, dokument aktualny]


Informuje się osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne w naborze na w/w stanowisko i spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu, że nabór przeprowadzony będzie w trzech etapach tj. testu sprawności fizycznej, testu pisemnego sprawdzającego wiedzę kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej z 5 kandydatami, którzy uzyskają w testach kolejno największą ilość punktów.
Test sprawnościowy przeprowadzony będzie  w dniu 22 sierpnia 2012 r. o godz. 1000 na stadionie sportowym w Prudniku, ul. Kolejowa 7. Osoby, które w teście sprawnościowym nie uzyskają ustalonego minimum nie będą brały udziału w teście pisemnym.
Test pisemny odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2012 r. o godz. 1400 w  Urzędzie Miejskim
w Prudniku ul. Kościuszki 3, w sali Nr 117  /I piętro/.
Obejmie on znajomość przepisów w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze a dot. działalności straży miejskiej tj. :
-ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm. )
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391)
Do ostatniego etapu naboru tj. rozmowy zaproszonych zostanie 5 osób, które uzyskają w teście sprawnościowym i w teście  sprawdzenia wiedzy kolejno największą ilość punków.
                                                                                      
Sekretarz Gminy Prudnik
Marek Radom 
 
 
 
Wykaz osób spełniających wymagania formalne, zakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru tj. testu sprawnościowego i testu wiedzy:
1/ Jolanta Fałendysz   
2/ Dominik Tabaczkowski            
3/ Paweł Wrzochol      
4/ Marek Isalski      
5/ Piotr Krzanowski      
6/ Kamil Jezierski      
7/ Arkadiusz Gajowczyk            
8/ Monika Dziudzik      
9/ Agnieszka Ślęzak                                
10/ Ewa Partyczna 
11/ Adam Barwieniec
12/ Rafał Gajek
13/ Maciej Mazek
14/ Tomasz Dzielski
15/ Jarosław Bereźnicki
16/ Krzysztof Bafia
17/ Damian Łopuch
18/ Ryszard Król

            


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Muszyńska
Data wytworzenia: 2012-08-16

   wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 1249
wyślij podstronę na e-mail:

Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 1490

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
Dokonano edycji
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>
Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
tel.: +48 77 4066200 lub 4066201, faks: +48 77 4066228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: www.prudnik.pl
NIP: 755-00-14-790, REGON: 000526529
konto bankowe nr: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-04-27 09:51:40