Urząd Miejski w Prószkowie
 
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ORGANY WŁADZY
PRAWO
FINANSE
WYBORY
PRZETARGI
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
OGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
FINANSEBudżetBudżet Gminy Prószków - rok 2010 »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Prószków - rok 2011 »»
FINANSEBudżetBudżet Gminy Prószków na rok 2012 »»
ORGANY WŁADZYBurmistrz PrószkowaBurmistrz Prószkowa »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEMiejski Ośrodek Pomocy SpołecznejDane podstawowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Obsługi Oświaty SamorządowejDane podstawowe »»
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIEDane podstawoweDane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie »»
OGŁOSZENIAOchrona środowiskaDofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych »»
OGŁOSZENIADotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznychDotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze - jednostki organizacyjneDyrektor Biura Oświaty Samorządowej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIEElektroniczna skrzynka podawcza EPUAP - wniosek ogólnyElektroniczna skrzynka podawcza »»
PRAWOElektroniczny zbiór aktów prawa miejscowegoElektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę »»
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIEOrganizacja UrzęduGodziny urzędowania »»
OGŁOSZENIAOchrona środowiskaInformacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010 »»
INFORMACJERejestry prowadzone w Urzędzie Miejskim w PrószkowieInformacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
OGŁOSZENIAOgłoszenia Biura Obsługi Oświaty SamorządowejInformacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012 »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIESprzedaż alkoholuJednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze - jednostki organizacyjneKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze - jednostki organizacyjneKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze - jednostki organizacyjneKierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. »»
PRAWOProtokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w PrószkowieKomisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego »»
PRAWOProtokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w PrószkowieKomisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich »»
PRAWOProtokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w PrószkowieKomisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska »»
PRAWOProtokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich »»
PRAWOProtokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Komisja Rewizyjna »»
PRAWOProtokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w PrószkowieKomisja Rewizyjna »»
ORGANY WŁADZYRada Miejska w PrószkowieKomisje Rady Miejskiej »»
ORGANY WŁADZYRada Miejska w PrószkowieKomisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014 »»
OGŁOSZENIAOchrona środowiskaKonkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest. »»
OGŁOSZENIAKonsultacje Programu Współpracy z Organizacjami PozarządowymiKonsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi »»
INFORMACJEKontroleKontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011. »»
PRAWODzienniki Ustaw oraz Monitory PolskieLinki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej »»
OGŁOSZENIANieruchomościNieruchomości »»
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIEOrganizacja UrzęduNumery telefonów oraz adresy e-mail »»
OGŁOSZENIAPlanowanie przestrzenneObwieszczenia - rok 2011 »»
OGŁOSZENIAPlanowanie przestrzenneObwieszczenia 2012 rok »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIEMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoObwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków »»
OGŁOSZENIAPlanowanie przestrzenneObwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIEMiejscowe Plany Zagospodarowania PrzestrzennegoObwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków »»
OGŁOSZENIAOchrona środowiskaOgłoszenia - rok 2010/2011/2012 »»
OGŁOSZENIAOchrona środowiskaOgłoszenia 2012 rok »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r. »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze w UM PrószkówOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze w UM PrószkówOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze w UM PrószkówOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze w UM PrószkówOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze w UM PrószkówOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze w UM PrószkówOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZEOgłoszenia o naborze w UM PrószkówOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
OGŁOSZENIADotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznychOgłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011 »»
OGŁOSZENIADotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznychOgłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012 »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną. »»
OGŁOSZENIADotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznychOgłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011 »»
OGŁOSZENIADotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznychOgłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012 »»
OGŁOSZENIAOgłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w PrószkowieOgłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/ »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10 »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011 »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. »»
OGŁOSZENIANieruchomościOgłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIESprzedaż alkoholuOpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEOśrodek Kultury i Sportu w PrószkowieOśrodek Kultury i Sportu w Prószkowie »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERok 2010Oświadczenia majątkowe »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERok 2011Oświadczenia majątkowe - rok 2011 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERok 2012Oświadczenia majątkowe - rok 2012 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWERok 2010Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010 »»
PRAWOProgramyPlan Gospodarki Odpadami »»
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWEPlan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie PrószkówPlan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków »»
OGŁOSZENIAPlanowanie przestrzennePlanowanie przestrzenne »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIEPodatki lokalnePodatki i opłaty lokalne »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIEPodatki lokalnePodatki i opłaty lokalne - rok 2011 i 2012 »»
FINANSEBudżetProcedura uchwalania budżetu gminy Prószków »»
PRAWOProgramyProgram Ochrony Środowiska »»
PRAWOProgramyProgram Przeciwdziałania Alkoholizmowi »»
PRAWOProgramyProgram Rozwoju Lokalnego »»
PRAWOProgramyProgram Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w PrószkowieProjekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w PrószkowieProjekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w PrószkowieProjekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w PrószkowieProjekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010 »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r. »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w PrószkowieProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie »»
PRAWOProtokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie »»
PRAWOProtokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II. »»
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Obsługi Oświaty SamorządowejPrzetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu »»
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEOśrodek Kultury i Sportu w PrószkowiePrzetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie »»
PRZETARGIrok 2011Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków »»
PRZETARGIrok 2011Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków »»
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w PrószkowiePrzetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6 »»
PRZETARGIrok 2012Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011 »»
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEOśrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - rok 2012Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40 »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu »»
PRZETARGIrok 2010Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie »»
PRZETARGIrok 2012Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich. »»
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPubliczna Szkoła Podstawowa w Ligocie PrószkowskiejPrzetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła. »»
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEZespół Szkół im. ks. Karola BrommeraPrzetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła »»
PRZETARGIrok 2012Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach »»
PRZETARGIrok 2011Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNESzkoły podstawowe oraz Zespoły Szkolno-PrzedszkolnePubliczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNESzkoły podstawowe oraz Zespoły Szkolno-PrzedszkolnePubliczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEGimnazjaPubliczne Gimnazjum w Prószkowie »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPrzedszkolaPubliczne Przedszkole w Górkach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPrzedszkolaPubliczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPrzedszkolaPubliczne Przedszkole w Prószkowie »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEPrzedszkolaPubliczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich »»
OGŁOSZENIAPublicznie dostępny wykaz informacji o środowiskuPublicznie dostępny wykaz informacji o środowisku »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZERegulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w PrószkowieRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIEOrganizacja UrzęduRegulamin organizacyjny »»
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIEOrganizacja UrzęduRegulamin pracy »»
INFORMACJERejestry prowadzone w Urzędzie Miejskim w PrószkowieRejestr instytucji kultury »»
FINANSEInformacjeRok 2009 »»
FINANSEInformacjerok 2010 »»
PRAWORejestr aktów prawa miejscowegoRok 2011 »»
FINANSEInformacjeRok 2011 »»
FINANSEInformacjeRok 2012 »»
PRAWORejestr aktów prawa miejscowegoRok 2012 »»
ORGANY WŁADZYSekretarzsekretarz »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010Sesja z dnia 12 listopada 2010 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010Sesja z dnia 28 października 2010 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010Sesja z dnia 29 lipca 2010 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sesja z dnia 30 listopada 2010 r. »»
PRAWOUchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010Sesja z dnia 30 września 2010 r. »»
ORGANY WŁADZYSkarbnikSkarbnik Gminy Prószków »»
ORGANY WŁADZYRada Miejska w PrószkowieSkład Rady Miejskiej »»
ORGANY WŁADZYRada Miejska w PrószkowieSkład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014 »»
FINANSESprawozdania z wykonania budżetuSprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010 »»
FINANSESprawozdania z wykonania budżetuSprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011 »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r. »»
OGŁOSZENIADotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznychSprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011. »»
FINANSESprawozdania z wykonania budżetuSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009 »»
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIEOrganizacja UrzęduStatut gminy »»
PRAWOStrategia Rozwoju GminyStrategia Rozwoju Gminy Prószków »»
PRAWOProgramyWieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014 »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIEDziałalność gospodarczaWpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności »»
WYBORYWybory do Parlamentu EuropejskiegoWybory do Parlamentu Europejskiego »»
WYBORYwybory do samorządu terytorialnegoWybory do samorządu terytorialnego 2010 »»
WYBORYwybory Sejm/SenatWybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 »»
WYBORYWybory PrezydenckieWybory Prezydenckie »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIEDziałalność gospodarczaWydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej »»
INFORMACJEWykaz ochotniczych straży pożarnychWykaz OSP na terenie Gminy Prószków »»
INFORMACJEWykaz sołectwWykaz sołectw Gminy Prószków »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEBiuro Obsługi Oświaty SamorządowejWyprawka szkolna 2010 »»
OGŁOSZENIANieruchomościZarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10 »»
OGŁOSZENIANieruchomościZarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10 »»
OGŁOSZENIANieruchomościZarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11 »»
OGŁOSZENIANieruchomościZarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/ »»
ORGANY WŁADZYZastępca BurmistrzaZastępca Burmistrza Prószkowa »»
PRAWOProjekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNESzkoły podstawowe oraz Zespoły Szkolno-PrzedszkolneZespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNESzkoły podstawowe oraz Zespoły Szkolno-PrzedszkolneZespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEGimnazjaZespół Szkół w Zimnicach Wielkich »»
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIESprzedaż alkoholuZezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych »»


Urząd Miejski w Prószkowie
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
tel.: +48(077) 4648 066, 4648 088,, faks: +48(077) 4648 461
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-19 11:28:14