Urząd Miejski w Prószkowie
 
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ORGANY WŁADZY
PRAWO
FINANSE
WYBORY
PRZETARGI
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
OGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Statystyki zbiorcze podstron biuletynu

 Łączna ilość odsłon podstron w biuletynie: 274118

Statystyki szczegółowe każdej z podstron biuletynu:

Dział: URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
Pozycja menu: Dane podstawowe
 • Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  od dnia: 2012-05-10 11:11:07 więcej>>
 • odsłon:
  12295 
  Dział: URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  Pozycja menu: Organizacja Urzędu
 • Godziny urzędowania
  od dnia: 2010-09-06 07:43:34 więcej>>
 • odsłon:
  1058 
 • Numery telefonów oraz adresy e-mail
  od dnia: 2012-05-29 09:30:01 więcej>>
 • odsłon:
  495 
 • Regulamin organizacyjny
  od dnia: 2011-07-25 11:44:02 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • Regulamin pracy
  od dnia: 2010-07-14 14:29:07 więcej>>
 • odsłon:
  556 
 • Statut gminy
  od dnia: 2010-07-14 14:29:19 więcej>>
 • odsłon:
  674 
  Dział: ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
  Pozycja menu: Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP - wniosek ogólny
 • Elektroniczna skrzynka podawcza
  od dnia: 2010-07-14 14:29:27 więcej>>
 • odsłon:
  2914 
  Dział: ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
  Pozycja menu: Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 • Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  od dnia: 2010-07-16 12:35:16 więcej>>
 • odsłon:
  1138 
 • Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  od dnia: 2010-07-16 12:37:54 więcej>>
 • odsłon:
  1071 
  Dział: ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
  Pozycja menu: Działalność gospodarcza
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności
  od dnia: 2012-04-27 09:18:42 więcej>>
 • odsłon:
  353 
 • Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
  od dnia: 2010-07-14 15:16:37 więcej>>
 • odsłon:
  717 
  Dział: ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
  Pozycja menu: Podatki lokalne
 • Podatki i opłaty lokalne
  od dnia: 2010-10-06 11:47:29 więcej>>
 • odsłon:
  1202 
 • Podatki i opłaty lokalne - rok 2011 i 2012
  od dnia: 2012-01-16 13:45:15 więcej>>
 • odsłon:
  488 
  Dział: ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
  Pozycja menu: Sprzedaż alkoholu
 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  od dnia: 2010-07-14 14:30:01 więcej>>
 • odsłon:
  534 
 • Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  od dnia: 2010-07-14 14:30:24 więcej>>
 • odsłon:
  542 
 • Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  od dnia: 2010-07-14 14:30:16 więcej>>
 • odsłon:
  726 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Dane podstawowe
  od dnia: 2010-08-17 13:00:22 więcej>>
 • odsłon:
  5091 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
 • Dane podstawowe
  od dnia: 2010-07-14 14:43:13 więcej>>
 • odsłon:
  811 
 • Wyprawka szkolna 2010
  od dnia: 2010-07-19 16:04:34 więcej>>
 • odsłon:
  675 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
 • Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
  od dnia: 2010-07-14 14:44:14 więcej>>
 • odsłon:
  1684 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Szkoły podstawowe oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  od dnia: 2010-07-14 14:45:11 więcej>>
 • odsłon:
  548 
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
  od dnia: 2011-10-24 08:00:16 więcej>>
 • odsłon:
  440 
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
  od dnia: 2010-10-06 08:47:17 więcej>>
 • odsłon:
  618 
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach
  od dnia: 2010-07-14 14:49:34 więcej>>
 • odsłon:
  564 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Gimnazja
 • Publiczne Gimnazjum w Prószkowie
  od dnia: 2011-01-05 07:32:40 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich
  od dnia: 2010-07-14 14:48:42 więcej>>
 • odsłon:
  514 
  Dział: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Przedszkola
 • Publiczne Przedszkole w Górkach
  od dnia: 2010-07-14 14:51:16 więcej>>
 • odsłon:
  582 
 • Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
  od dnia: 2010-07-14 14:51:31 więcej>>
 • odsłon:
  528 
 • Publiczne Przedszkole w Prószkowie
  od dnia: 2010-07-14 14:52:05 więcej>>
 • odsłon:
  567 
 • Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  od dnia: 2010-07-14 14:52:14 więcej>>
 • odsłon:
  530 
  Dział: ORGANY WŁADZY
  Pozycja menu: Burmistrz Prószkowa
 • Burmistrz Prószkowa
  od dnia: 2010-07-14 14:52:28 więcej>>
 • odsłon:
  3763 
  Dział: ORGANY WŁADZY
  Pozycja menu: Zastępca Burmistrza
 • Zastępca Burmistrza Prószkowa
  od dnia: 2010-07-14 14:52:38 więcej>>
 • odsłon:
  1975 
  Dział: ORGANY WŁADZY
  Pozycja menu: Sekretarz
 • sekretarz
  od dnia: 2010-07-14 14:52:48 więcej>>
 • odsłon:
  1924 
  Dział: ORGANY WŁADZY
  Pozycja menu: Skarbnik
 • Skarbnik Gminy Prószków
  od dnia: 2011-12-21 07:50:28 więcej>>
 • odsłon:
  1363 
  Dział: ORGANY WŁADZY
  Pozycja menu: Rada Miejska w Prószkowie
 • Komisje Rady Miejskiej
  od dnia: 2010-07-14 14:53:32 więcej>>
 • odsłon:
  535 
 • Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  od dnia: 2010-12-01 13:09:20 więcej>>
 • odsłon:
  518 
 • Skład Rady Miejskiej
  od dnia: 2010-07-14 14:53:21 więcej>>
 • odsłon:
  644 
 • Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014
  od dnia: 2010-12-01 12:56:37 więcej>>
 • odsłon:
  806 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
 • Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r.
  od dnia: 2011-05-19 15:13:22 więcej>>
 • odsłon:
  375 
 • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.
  od dnia: 2011-02-16 15:47:59 więcej>>
 • odsłon:
  366 
 • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
  od dnia: 2010-12-27 14:35:55 więcej>>
 • odsłon:
  491 
 • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.
  od dnia: 2011-06-29 17:07:53 więcej>>
 • odsłon:
  401 
 • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r.
  od dnia: 2011-03-25 13:04:20 więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r.
  od dnia: 2011-12-14 19:41:21 więcej>>
 • odsłon:
  306 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r.
  od dnia: 2012-02-08 20:52:14 więcej>>
 • odsłon:
  287 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r.
  od dnia: 2012-06-13 20:58:00 więcej>>
 • odsłon:
  256 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.
  od dnia: 2011-12-14 19:41:58 więcej>>
 • odsłon:
  359 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r.
  od dnia: 2012-03-14 20:31:34 więcej>>
 • odsłon:
  259 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r.
  od dnia: 2012-05-16 19:51:32 więcej>>
 • odsłon:
  281 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  od dnia: 2012-04-18 20:01:07 więcej>>
 • odsłon:
  261 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.
  od dnia: 2011-10-25 17:57:43 więcej>>
 • odsłon:
  340 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.
  od dnia: 2011-09-22 16:23:18 więcej>>
 • odsłon:
  340 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  od dnia: 2011-11-22 16:19:28 więcej>>
 • odsłon:
  340 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r.
  od dnia: 2011-08-29 15:18:32 więcej>>
 • odsłon:
  329 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r.
  od dnia: 2012-08-29 19:41:53 więcej>>
 • odsłon:
  279 
 • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  od dnia: 2011-11-25 13:13:25 więcej>>
 • odsłon:
  279 
 • Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r.
  od dnia: 2010-12-13 13:37:17 więcej>>
 • odsłon:
  455 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r.
  od dnia: 2011-12-22 19:27:37 więcej>>
 • odsłon:
  329 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.
  od dnia: 2012-02-23 15:38:39 więcej>>
 • odsłon:
  381 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.
  od dnia: 2012-06-28 14:50:39 więcej>>
 • odsłon:
  372 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.
  od dnia: 2011-12-30 12:54:18 więcej>>
 • odsłon:
  366 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.
  od dnia: 2012-03-29 14:50:16 więcej>>
 • odsłon:
  395 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.
  od dnia: 2012-06-01 12:05:54 więcej>>
 • odsłon:
  331 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.
  od dnia: 2011-03-04 12:02:27 więcej>>
 • odsłon:
  530 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r.
  od dnia: 2011-06-06 07:19:28 więcej>>
 • odsłon:
  385 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  od dnia: 2012-04-30 10:29:38 więcej>>
 • odsłon:
  308 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r.
  od dnia: 2011-11-07 10:10:57 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
  od dnia: 2011-01-13 14:45:41 więcej>>
 • odsłon:
  564 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
  od dnia: 2011-07-11 13:22:58 więcej>>
 • odsłon:
  469 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r.
  od dnia: 2011-12-07 19:08:09 więcej>>
 • odsłon:
  358 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.
  od dnia: 2011-04-13 14:06:33 więcej>>
 • odsłon:
  493 
 • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.
  od dnia: 2011-09-09 12:28:54 więcej>>
 • odsłon:
  359 
 • Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.
  od dnia: 2011-10-06 18:16:28 więcej>>
 • odsłon:
  462 
 • Sesja z dnia 30 listopada 2010 r.
  od dnia: 2010-12-16 08:05:29 więcej>>
 • odsłon:
  534 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
 • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r.
  od dnia: 2010-07-29 13:01:43 więcej>>
 • odsłon:
  749 
 • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r
  od dnia: 2010-11-05 10:09:36 więcej>>
 • odsłon:
  537 
 • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r
  od dnia: 2010-09-29 13:03:32 więcej>>
 • odsłon:
  617 
 • Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010
  od dnia: 2010-10-25 12:06:25 więcej>>
 • odsłon:
  700 
 • Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
  od dnia: 2010-07-14 14:54:46 więcej>>
 • odsłon:
  534 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
 • Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  od dnia: 2012-07-20 12:40:31 więcej>>
 • odsłon:
  1051 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
 • Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.
  od dnia: 2010-11-19 12:48:34 więcej>>
 • odsłon:
  595 
 • Sesja z dnia 28 października 2010 r.
  od dnia: 2011-01-05 16:19:54 więcej>>
 • odsłon:
  731 
 • Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.
  od dnia: 2010-10-08 09:51:29 więcej>>
 • odsłon:
  543 
 • Sesja z dnia 30 września 2010 r.
  od dnia: 2010-10-08 10:31:55 więcej>>
 • odsłon:
  493 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
 • Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie
  od dnia: 2010-11-19 12:25:44 więcej>>
 • odsłon:
  1472 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie
 • Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
  od dnia: 2011-01-03 09:00:21 więcej>>
 • odsłon:
  456 
 • Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  od dnia: 2010-11-26 10:18:21 więcej>>
 • odsłon:
  509 
 • Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
  od dnia: 2010-11-02 11:07:54 więcej>>
 • odsłon:
  500 
 • Komisja Rewizyjna
  od dnia: 2010-11-26 10:10:15 więcej>>
 • odsłon:
  530 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
 • Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  od dnia: 2011-03-03 11:35:37 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • Komisja Rewizyjna
  od dnia: 2011-03-03 11:33:46 więcej>>
 • odsłon:
  433 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Dzienniki Ustaw oraz Monitory Polskie
 • Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej
  od dnia: 2010-07-14 15:01:34 więcej>>
 • odsłon:
  1218 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Strategia Rozwoju Gminy
 • Strategia Rozwoju Gminy Prószków
  od dnia: 2010-07-14 15:01:43 więcej>>
 • odsłon:
  1573 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Programy
 • Plan Gospodarki Odpadami
  od dnia: 2010-07-14 15:02:36 więcej>>
 • odsłon:
  519 
 • Program Ochrony Środowiska
  od dnia: 2010-07-14 15:02:21 więcej>>
 • odsłon:
  475 
 • Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  od dnia: 2010-07-14 15:02:47 więcej>>
 • odsłon:
  461 
 • Program Rozwoju Lokalnego
  od dnia: 2010-07-14 15:01:53 więcej>>
 • odsłon:
  502 
 • Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  od dnia: 2010-07-14 15:03:05 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014
  od dnia: 2010-07-14 15:02:03 więcej>>
 • odsłon:
  536 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego
 • Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę
  od dnia: 2012-01-02 14:26:44 więcej>>
 • odsłon:
  1119 
  Dział: PRAWO
  Pozycja menu: Rejestr aktów prawa miejscowego
 • Rok 2011
  od dnia: 2012-09-19 11:27:58 więcej>>
 • odsłon:
  220 
 • Rok 2012
  od dnia: 2012-09-19 11:28:14 więcej>>
 • odsłon:
  233 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Budżet
 • Budżet Gminy Prószków - rok 2010
  od dnia: 2010-07-14 15:03:30 więcej>>
 • odsłon:
  608 
 • Budżet Gminy Prószków - rok 2011
  od dnia: 2012-05-21 14:52:33 więcej>>
 • odsłon:
  369 
 • Budżet Gminy Prószków na rok 2012
  od dnia: 2012-02-01 15:34:30 więcej>>
 • odsłon:
  360 
 • Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków
  od dnia: 2010-07-14 15:03:18 więcej>>
 • odsłon:
  576 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Sprawozdania z wykonania budżetu
 • Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010
  od dnia: 2011-04-05 14:22:07 więcej>>
 • odsłon:
  410 
 • Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011
  od dnia: 2012-06-12 13:45:45 więcej>>
 • odsłon:
  249 
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009
  od dnia: 2010-07-14 15:03:57 więcej>>
 • odsłon:
  454 
  Dział: FINANSE
  Pozycja menu: Informacje
 • Informacje dotyczące ulg i zwolnień podatkowych.
  od dnia: 2011-06-14 11:17:23 (usunięta: 2011-07-01 07:44:53) więcej>>
 • odsłon:
  76 
 • Rok 2009
  od dnia: 2011-04-07 08:39:04 więcej>>
 • odsłon:
  424 
 • rok 2010
  od dnia: 2011-07-01 08:10:05 więcej>>
 • odsłon:
  367 
 • Rok 2011
  od dnia: 2012-05-31 20:45:21 więcej>>
 • odsłon:
  211 
 • Rok 2012
  od dnia: 2012-08-21 12:20:01 więcej>>
 • odsłon:
  422 
  Dział: WYBORY
  Pozycja menu: wybory Sejm/Senat
 • Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  od dnia: 2011-10-06 18:17:56 więcej>>
 • odsłon:
  2056 
  Dział: WYBORY
  Pozycja menu: wybory do samorządu terytorialnego
 • Wybory do samorządu terytorialnego 2010
  od dnia: 2011-03-08 12:53:28 więcej>>
 • odsłon:
  1803 
  Dział: WYBORY
  Pozycja menu: Wybory do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego
  od dnia: 2010-07-14 15:07:30 więcej>>
 • odsłon:
  1385 
  Dział: WYBORY
  Pozycja menu: Wybory Prezydenckie
 • Wybory Prezydenckie
  od dnia: 2010-07-14 15:08:22 więcej>>
 • odsłon:
  1168 
  Dział: PRZETARGI
  Pozycja menu: rok 2012
 • Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie
  od dnia: 2012-07-13 12:25:46 więcej>>
 • odsłon:
  784 
 • Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.
  od dnia: 2012-03-27 14:44:22 więcej>>
 • odsłon:
  612 
 • Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach
  od dnia: 2012-01-24 14:41:27 więcej>>
 • odsłon:
  1699 
  Dział: PRZETARGI
  Pozycja menu: rok 2011
 • Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  od dnia: 2011-03-23 13:39:02 więcej>>
 • odsłon:
  1694 
 • Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków
  od dnia: 2011-08-11 15:19:47 więcej>>
 • odsłon:
  741 
 • Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska
  od dnia: 2011-06-14 14:53:04 więcej>>
 • odsłon:
  772 
  Dział: PRZETARGI
  Pozycja menu: rok 2010
 • Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II.
  od dnia: 2010-07-27 13:26:32 więcej>>
 • odsłon:
  833 
 • Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap
  od dnia: 2010-07-07 17:15:46 więcej>>
 • odsłon:
  1072 
 • Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł
  od dnia: 2010-11-03 16:36:53 więcej>>
 • odsłon:
  1239 
 • Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011
  od dnia: 2010-10-29 11:55:00 więcej>>
 • odsłon:
  674 
 • Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40
  od dnia: 2010-08-06 14:35:57 więcej>>
 • odsłon:
  852 
 • Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  od dnia: 2010-09-28 15:03:01 więcej>>
 • odsłon:
  722 
 • Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  od dnia: 2010-08-30 16:07:34 więcej>>
 • odsłon:
  722 
 • Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  od dnia: 2010-08-04 16:53:58 więcej>>
 • odsłon:
  640 
 • Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie
  od dnia: 2010-09-03 12:49:15 więcej>>
 • odsłon:
  747 
  Dział: PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
 • Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  od dnia: 2011-08-08 16:16:15 więcej>>
 • odsłon:
  2097 
  Dział: PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
 • Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  od dnia: 2011-08-08 15:31:40 więcej>>
 • odsłon:
  2855 
  Dział: PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - rok 2012
 • Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  od dnia: 2012-06-06 15:12:10 więcej>>
 • odsłon:
  1332 
  Dział: PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie
 • Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6
  od dnia: 2011-08-05 11:27:32 więcej>>
 • odsłon:
  1782 
  Dział: PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera
 • Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła
  od dnia: 2012-07-11 14:33:57 więcej>>
 • odsłon:
  1856 
  Dział: PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Pozycja menu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
 • Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła.
  od dnia: 2012-07-12 10:09:44 więcej>>
 • odsłon:
  940 
  Dział: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  Pozycja menu: Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2010-07-14 15:08:35 więcej>>
 • odsłon:
  4078 
  Dział: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  Pozycja menu: Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
 • Brak aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy
  od dnia: 2011-01-20 11:28:31 (usunięta: 2011-10-25 14:45:47) więcej>>
 • odsłon:
  1806 
 • Ogłoszenia o naborze
  od dnia: 2010-09-06 10:49:04 (usunięta: 2011-01-20 11:25:04) więcej>>
 • odsłon:
  1107 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2012-03-16 15:08:27 więcej>>
 • odsłon:
  2193 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2012-03-16 15:10:35 więcej>>
 • odsłon:
  1053 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2012-02-20 15:01:00 więcej>>
 • odsłon:
  1154 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2012-02-20 13:59:46 więcej>>
 • odsłon:
  946 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2011-12-15 13:24:55 więcej>>
 • odsłon:
  1199 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2011-12-15 13:22:23 więcej>>
 • odsłon:
  1348 
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2011-11-02 16:39:48 więcej>>
 • odsłon:
  1768 
  Dział: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  Pozycja menu: Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
 • Dyrektor Biura Oświaty Samorządowej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  od dnia: 2011-09-29 23:47:18 więcej>>
 • odsłon:
  1248 
 • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  od dnia: 2011-09-29 23:48:28 więcej>>
 • odsłon:
  1429 
 • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  od dnia: 2012-04-20 12:18:29 więcej>>
 • odsłon:
  950 
 • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  od dnia: 2012-03-12 14:38:11 więcej>>
 • odsłon:
  730 
 • Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
  od dnia: 2010-07-14 15:10:45 (usunięta: 2011-09-29 23:50:11) więcej>>
 • odsłon:
  1867 
  Dział: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  Pozycja menu: Wyniki naborów
 • Nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. melioracji, urządzeń wodnych i leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2010-09-23 14:12:57 (usunięta: 2011-09-29 23:49:30) więcej>>
 • odsłon:
  1224 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Ochrona środowiska
 • Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych
  od dnia: 2012-06-21 14:41:05 więcej>>
 • odsłon:
  416 
 • Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010
  od dnia: 2010-08-03 13:17:05 więcej>>
 • odsłon:
  717 
 • Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest.
  od dnia: 2012-08-29 16:22:58 więcej>>
 • odsłon:
  389 
 • Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012
  od dnia: 2012-07-18 12:05:58 więcej>>
 • odsłon:
  579 
 • Ogłoszenia 2012 rok
  od dnia: 2012-03-01 13:33:33 więcej>>
 • odsłon:
  652 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
 • Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  od dnia: 2012-06-22 12:19:23 więcej>>
 • odsłon:
  989 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Nieruchomości
 • Nieruchomości
  od dnia: 2010-07-15 05:27:30 więcej>>
 • odsłon:
  897 
 • Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r.
  od dnia: 2011-07-25 14:01:28 więcej>>
 • odsłon:
  378 
 • Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  od dnia: 2011-07-27 15:42:15 więcej>>
 • odsłon:
  546 
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  od dnia: 2011-10-25 18:04:18 więcej>>
 • odsłon:
  472 
 • Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  od dnia: 2012-08-28 14:27:56 więcej>>
 • odsłon:
  395 
 • Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną.
  od dnia: 2012-08-30 14:53:19 więcej>>
 • odsłon:
  477 
 • Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  od dnia: 2012-02-01 15:55:35 więcej>>
 • odsłon:
  381 
 • Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/
  od dnia: 2010-11-09 15:08:32 więcej>>
 • odsłon:
  573 
 • Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10
  od dnia: 2010-09-09 15:41:03 więcej>>
 • odsłon:
  576 
 • Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
  od dnia: 2011-05-16 14:29:07 więcej>>
 • odsłon:
  418 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r
  od dnia: 2011-03-03 14:24:47 więcej>>
 • odsłon:
  487 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2011-08-08 10:03:55 więcej>>
 • odsłon:
  422 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2011-06-06 14:13:51 więcej>>
 • odsłon:
  371 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r
  od dnia: 2011-03-03 14:25:10 więcej>>
 • odsłon:
  407 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  od dnia: 2012-05-28 15:06:54 więcej>>
 • odsłon:
  321 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  od dnia: 2012-05-28 14:06:27 więcej>>
 • odsłon:
  304 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  od dnia: 2011-05-20 12:45:52 więcej>>
 • odsłon:
  446 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2012-01-02 14:16:50 więcej>>
 • odsłon:
  387 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  od dnia: 2012-08-29 19:48:56 więcej>>
 • odsłon:
  455 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  od dnia: 2012-02-03 09:03:01 więcej>>
 • odsłon:
  326 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2012-07-05 14:25:20 więcej>>
 • odsłon:
  242 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2011-07-15 13:20:02 więcej>>
 • odsłon:
  379 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2011-07-15 13:11:49 więcej>>
 • odsłon:
  433 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  od dnia: 2011-05-16 14:27:55 więcej>>
 • odsłon:
  376 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011
  od dnia: 2011-03-03 14:24:58 więcej>>
 • odsłon:
  471 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  od dnia: 2012-04-04 15:56:16 więcej>>
 • odsłon:
  348 
 • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy
  od dnia: 2011-12-29 15:05:58 więcej>>
 • odsłon:
  337 
 • Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10
  od dnia: 2010-09-09 15:47:11 więcej>>
 • odsłon:
  516 
 • Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10
  od dnia: 2010-09-09 15:51:57 więcej>>
 • odsłon:
  494 
 • Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11
  od dnia: 2011-01-28 12:25:57 więcej>>
 • odsłon:
  466 
 • Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/
  od dnia: 2010-10-15 12:09:56 więcej>>
 • odsłon:
  486 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Planowanie przestrzenne
 • Obwieszczenia - rok 2011
  od dnia: 2011-07-25 10:26:14 więcej>>
 • odsłon:
  689 
 • Obwieszczenia 2012 rok
  od dnia: 2012-09-03 11:41:29 więcej>>
 • odsłon:
  486 
 • Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV
  od dnia: 2012-08-01 16:02:29 więcej>>
 • odsłon:
  346 
 • Planowanie przestrzenne
  od dnia: 2010-07-15 05:27:57 więcej>>
 • odsłon:
  1101 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 • Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  od dnia: 2010-07-15 05:28:38 więcej>>
 • odsłon:
  580 
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011
  od dnia: 2011-01-21 13:07:03 więcej>>
 • odsłon:
  425 
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012
  od dnia: 2012-02-17 12:21:22 więcej>>
 • odsłon:
  337 
 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011
  od dnia: 2010-12-09 14:00:12 (usunięta: 2011-03-04 12:54:19) więcej>>
 • odsłon:
  79 
 • Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  od dnia: 2011-01-21 13:06:39 więcej>>
 • odsłon:
  435 
 • Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
  od dnia: 2012-02-17 12:22:49 więcej>>
 • odsłon:
  329 
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  od dnia: 2012-04-27 11:45:09 więcej>>
 • odsłon:
  260 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Konsultacje projektu statutu sołectw w gminie Prószków
 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu statutu sołectw w gminie prószków
  od dnia: 2011-05-05 15:32:23 (usunięta: 2011-08-18 12:36:30) więcej>>
 • odsłon:
  210 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
 • Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
  od dnia: 2011-07-08 12:07:11 więcej>>
 • odsłon:
  1468 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie
 • Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
  od dnia: 2011-08-25 11:42:40 więcej>>
 • odsłon:
  1774 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  od dnia: 2011-10-31 13:55:54 więcej>>
 • odsłon:
  998 
  Dział: OGŁOSZENIA
  Pozycja menu: Pozostałe ogłoszenia
 • Ogłoszenia o spotkaniach informacyjnych dotyczących budowy kanalizacji w miejscowościach Zimnice Małe, Boguszyce i Źlinice.
  od dnia: 2011-09-16 11:36:53 (usunięta: 2011-10-31 13:27:26) więcej>>
 • odsłon:
  139 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Rok 2010
 • Oświadczenia majątkowe
  od dnia: 2010-07-14 15:13:05 więcej>>
 • odsłon:
  1941 
 • Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010
  od dnia: 2010-10-27 12:52:02 więcej>>
 • odsłon:
  735 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Rok 2011
 • Oświadczenia majątkowe - rok 2011
  od dnia: 2011-09-13 13:53:17 więcej>>
 • odsłon:
  2890 
  Dział: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  Pozycja menu: Rok 2012
 • Oświadczenia majątkowe - rok 2012
  od dnia: 2012-07-20 13:01:16 więcej>>
 • odsłon:
  1154 
  Dział: INFORMACJE
  Pozycja menu: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
 • Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
  od dnia: 2011-04-08 11:14:24 (usunięta: 2011-08-18 12:37:07) więcej>>
 • odsłon:
  127 
 • Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych
  od dnia: 2011-04-07 08:36:44 (usunięta: 2011-08-18 12:37:02) więcej>>
 • odsłon:
  168 
  Dział: INFORMACJE
  Pozycja menu: Kontrole
 • Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011.
  od dnia: 2011-07-25 12:27:32 więcej>>
 • odsłon:
  1717 
  Dział: INFORMACJE
  Pozycja menu: Wykaz sołectw
 • Wykaz sołectw Gminy Prószków
  od dnia: 2012-02-09 08:21:16 więcej>>
 • odsłon:
  1502 
  Dział: INFORMACJE
  Pozycja menu: Wykaz ochotniczych straży pożarnych
 • Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków
  od dnia: 2010-07-14 15:16:07 więcej>>
 • odsłon:
  1706 
  Dział: INFORMACJE
  Pozycja menu: Rejestry prowadzone w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
 • Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  od dnia: 2010-07-14 15:16:16 więcej>>
 • odsłon:
  977 
 • Rejestr instytucji kultury
  od dnia: 2012-05-17 14:27:26 więcej>>
 • odsłon:
  288 
  Dział: INFORMACJE
  Pozycja menu: Powszechny Spis Rolny 2010
 • Informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2010
  od dnia: 2010-07-14 15:16:25 (usunięta: 2010-12-01 13:10:30) więcej>>
 • odsłon:
  152 
  Dział: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Pozycja menu: Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
 • Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
  od dnia: 2010-12-14 13:44:21 więcej>>
 • odsłon:
  3712 


  Urząd Miejski w Prószkowie
  46-060 Prószków, ul. Opolska 17
  tel.: +48(077) 4648 066, 4648 088,, faks: +48(077) 4648 461
  e-mail: ug@proszkow.pl
  strona www: www.proszkow.pl
  ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-19 11:28:14