Urząd Miejski w Prószkowie
 
URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ORGANY WŁADZY
PRAWO
FINANSE
WYBORY
PRZETARGI
PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
OGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
INFORMACJE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  1. Dane podstawowe
   • Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie »»
  2. Organizacja Urzędu
   • Godziny urzędowania »»
   • Numery telefonów oraz adresy e-mail »»
   • Regulamin organizacyjny »»
   • Regulamin pracy »»
   • Statut gminy »»

 2. ZAKRES SPRAW REALIZOWANYCH W URZĘDZIE
  1. Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP - wniosek ogólny
   • Elektroniczna skrzynka podawcza »»
  2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
   • Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków »»
   • Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków »»
  3. Działalność gospodarcza
   • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności »»
   • Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej »»
  4. Podatki lokalne
   • Podatki i opłaty lokalne »»
   • Podatki i opłaty lokalne - rok 2011 i 2012 »»
  5. Sprzedaż alkoholu
   • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych »»
   • Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych »»
   • Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych »»

 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
   • Dane podstawowe »»
  2. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
   • Dane podstawowe »»
   • Wyprawka szkolna 2010 »»
  3. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
   • Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie »»
  4. Szkoły podstawowe oraz Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej »»
   • Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie »»
   • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach »»
   • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach »»
  5. Gimnazja
   • Publiczne Gimnazjum w Prószkowie »»
   • Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich »»
  6. Przedszkola
   • Publiczne Przedszkole w Górkach »»
   • Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej »»
   • Publiczne Przedszkole w Prószkowie »»
   • Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich »»

 4. ORGANY WŁADZY
  1. Burmistrz Prószkowa
   • Burmistrz Prószkowa »»
  2. Zastępca Burmistrza
   • Zastępca Burmistrza Prószkowa »»
  3. Sekretarz
  4. Skarbnik
   • Skarbnik Gminy Prószków »»
  5. Rada Miejska w Prószkowie
   • Komisje Rady Miejskiej »»
   • Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014 »»
   • Skład Rady Miejskiej »»
   • Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014 »»

 5. PRAWO
  1. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
   • Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r. »»
   • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r. »»
   • Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r. »»
  2. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r. »»
   • Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011. »»
   • Sesja z dnia 30 listopada 2010 r. »»
  3. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
   • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r. »»
   • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r »»
   • Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r »»
   • Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010 »»
   • Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie »»
  4. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
   • Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie »»
  5. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
   • Sesja z dnia 12 listopada 2010 r. »»
   • Sesja z dnia 28 października 2010 r. »»
   • Sesja z dnia 29 lipca 2010 r. »»
   • Sesja z dnia 30 września 2010 r. »»
  6. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
   • Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie »»
  7. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie
   • Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego »»
   • Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich »»
   • Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska »»
   • Komisja Rewizyjna »»
  8. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
   • Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich »»
   • Komisja Rewizyjna »»
  9. Dzienniki Ustaw oraz Monitory Polskie
   • Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej »»
  10. Strategia Rozwoju Gminy
   • Strategia Rozwoju Gminy Prószków »»
  11. Programy
   • Plan Gospodarki Odpadami »»
   • Program Ochrony Środowiska »»
   • Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi »»
   • Program Rozwoju Lokalnego »»
   • Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi »»
   • Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014 »»
  12. Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego
   • Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę »»
  13. Rejestr aktów prawa miejscowego

 6. FINANSE
  1. Budżet
   • Budżet Gminy Prószków - rok 2010 »»
   • Budżet Gminy Prószków - rok 2011 »»
   • Budżet Gminy Prószków na rok 2012 »»
   • Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków »»
  2. Sprawozdania z wykonania budżetu
   • Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010 »»
   • Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011 »»
   • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009 »»
  3. Informacje

 7. WYBORY
  1. wybory Sejm/Senat
   • Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011 »»
  2. wybory do samorządu terytorialnego
   • Wybory do samorządu terytorialnego 2010 »»
  3. Wybory do Parlamentu Europejskiego
   • Wybory do Parlamentu Europejskiego »»
  4. Wybory Prezydenckie
   • Wybory Prezydenckie »»

 8. PRZETARGI
  1. rok 2012
   • Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie »»
   • Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich. »»
   • Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach »»
  2. rok 2011
   • Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków »»
   • Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków »»
   • Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska »»
  3. rok 2010
   • Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II. »»
   • Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap »»
   • Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł »»
   • Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011 »»
   • Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40 »»
   • Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie »»
   • Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie »»
   • Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu »»
   • Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie »»

 9. PRZETARGI - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
   • Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu »»
  2. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
   • Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie »»
  3. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - rok 2012
   • Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie »»
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie
   • Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6 »»
  5. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera
   • Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła »»
  6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
   • Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła. »»

 10. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
  1. Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
   • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
  2. Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
   • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
  3. Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
   • Dyrektor Biura Oświaty Samorządowej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. »»
   • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. »»
   • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. »»
   • Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. »»

 11. OGŁOSZENIA
  1. Ochrona środowiska
   • Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych »»
   • Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010 »»
   • Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest. »»
   • Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012 »»
   • Ogłoszenia 2012 rok »»
  2. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
   • Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku »»
  3. Nieruchomości
   • Nieruchomości »»
   • Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r. »»
   • Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej »»
   • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości »»
   • Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną »»
   • Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną. »»
   • Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej »»
   • Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/ »»
   • Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10 »»
   • Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011 »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. »»
   • Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy »»
   • Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10 »»
   • Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10 »»
   • Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11 »»
   • Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/ »»
  4. Planowanie przestrzenne
   • Obwieszczenia - rok 2011 »»
   • Obwieszczenia 2012 rok »»
   • Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV »»
   • Planowanie przestrzenne »»
  5. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
   • Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych »»
   • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011 »»
   • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012 »»
   • Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011 »»
   • Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012 »»
   • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011. »»
  6. Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
   • Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012 »»
  7. Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie
   • Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego »»
  8. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
   • Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi »»

 12. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  1. Rok 2010
   • Oświadczenia majątkowe »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010 »»
  2. Rok 2011
   • Oświadczenia majątkowe - rok 2011 »»
  3. Rok 2012
   • Oświadczenia majątkowe - rok 2012 »»

 13. INFORMACJE
  1. Kontrole
   • Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011. »»
  2. Wykaz sołectw
   • Wykaz sołectw Gminy Prószków »»
  3. Wykaz ochotniczych straży pożarnych
   • Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków »»
  4. Rejestry prowadzone w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
   • Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie »»
   • Rejestr instytucji kultury »»

 14. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  1. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
   • Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków »»


Urząd Miejski w Prószkowie
46-060 Prószków, ul. Opolska 17
tel.: +48(077) 4648 066, 4648 088,, faks: +48(077) 4648 461
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-19 11:28:14