ePUAP
 
 
STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU
 
INFORMACJE OGÓLNE
POLITYKA PRYWATNOŚCI
WYBORY 2006
WYBORY 2010
WYBORY 2014
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
KONKURSY
KONKURSY - DPS
DOTACJE NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW
DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH
RADA POWIATU
ZARZĄD POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIENIE POWIATU
FINANSE
PRACA
PRACA - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
REDAKCJA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA / Wydział Budownictwa

Wybierz podstronę:
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej Brzezie ? Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej publicznej ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej publicznej w Świerklach,
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odinka dr. gminnej ul. Zawadzka w Kepie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ulicy Reja w Dobrzeniu Wielkim
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Kochanowskiego w m. Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ul. Jańskiego w miejscowości Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośna w miejscowości Zawada
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu Decyzji zmieniającej decyzję Nr 8/2013 z dnia 29.11.2013r polegającej na odbudowie drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe-Gracze-Góra-Rogi w m. Gracze w gminie Niemodlin
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Miedziana
  więcej >>


 • Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - zmiana decyzji 08/2013 z 29.11.2013 - odbudowa drogi powiatowej Nr 1184
  więcej >>


 • Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi gminnej w m. Miedziana
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Skośnej w m. Zawada
  więcej >>


 • Obiweszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 102506 O ? ul. Piaskowa i nr 102505 O ? ul. Młyńska w miejscowości Kup
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Skośnej w miejscowości Zawada w gminie Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa dróg gminnych nr 102506 O?ul. Piaskowa i nr 102505 O?ul. Młyńska w m. Kup
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w m. Górki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w m. Górki
  więcej >>


 • Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład produkcji brykietu drzewnego w Karczowie przy ul. Wiejskiej
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Odbudowa drogi powiatowej 1184 w m. Gracze
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wyadniu decyzji pozwolenia na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Tułowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów w miejscowości Brzezie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia,
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice ? Dobrzeń Wielki ? Masów
  więcej >>


 • Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie linii napowietrznej 110kV Groszowice ? Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi ul. Słoneczna i wewnętrzna w miejscowości Krzanowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa stacji paliw w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  więcej >>


 • Obiweszczenie o wydaniu decyzji - budowa odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  więcej >>


 • Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1261/09 z dnia 21.12.2009 (osiedlowa sieć cieplna w Dobrzeniu Wielkim)
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr 1807O Strzelce Opolskie - Krasiejów oraz budowę mostu rozbudowa mostu w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowie drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica w sołectwach Czarnowąsy i Świerkle
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowie odcinka drogi gminnej ul. Krzyżula w m. Łubniany
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowę odcinka drogi oraz budowę mostu i rozbudowa mostu w w m. Krasiejów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy ? Brynica od km 2+015,00 do km 5+032,00 w miejscowościach Czarnowąsy i Świerkle
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompowniami ścieków: PK-2, PK-6, PO-1, PO-2, PK-2, PK-6 w miejscowości Ochodze ? Komprachcice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej - budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? ciśnieniowej z przykanalikami i zasilaniem energetycznym przepompowni, zlokalizowanych w miejscowości Domeck
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ? bocznej od ul. Brzeziańskiej w miejscowości Dobrzeń Mały
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w miejscowości Nakło Etap I
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O i budowa mostu w m. Krasiejów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowę drogi powiatowej nr 1703 O Opole-Łubniany w m. Kepa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Nakło
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej w m. Dobrzeń Mały
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej w m. Kepa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wskutek uchylenia decyzji nr 4/2012 z dnia 26.03.2012r.
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana dec. nr 2/2012 rozbudowa odcinka drogi gminnej, ul. Pustki w Krasiejowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zmiana decyzji ZRID Nr 3/2012
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Bzakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa zakładu do termowania drewna w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi ul. 1 Maja w Biestrzynniku
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozudowa drogi powiatowej Strzelce Op.-Krasiejów, budowa mostu oraz rozbudowa mostu
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Popielów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zabudowa Lini Tech i zmiana sposobu użytkow. w zakładzie KEYE ALUMINIUM w Tułowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa drogi gminnej w m. Węgry
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przełozenie trasy odcinka drogi powiatowej w Turawie ul. Świerkowa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci napowietrznej 230/400 V dla budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego w m. Góra, gmina Niemodlin
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 103228 O ul. Pustki w Krasiejowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa Elektrowni Opole o 2 bloki energ. wraz z obiektami towarzyszącymi
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa hali magazynowej w Tułowicach przy ul. Porcelitowej
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelazna i Sławice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa 3 indyczników w m. Młodnik
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi od ul. Wolności do Elektrowni w Czarnowąsach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa trzech budynków indyczników w m. Młodnik
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi bocznej od ul. Dworcowej w Popielowie
  więcej >>


 • Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi gminnej ul. Dzierżona w Karłowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenia o wydaniu decyzji - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  więcej >>


 • Obwieszczenia o wpłynięciu wniosku - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu
  więcej >>


 • Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Stolarstwo - Lakiernia w Chróścicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi bocznej do ul. Dworcowej w Popielów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Dzierzonia w Karłowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana sposobu użytkowania bud. magazynowego na lakiernie w Chróścicach przy ul. Powstańców Śl 12
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Chmielowice - Osiny
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1763 na odcinku Chmielowice ? Osiny
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa stacji LPG w Chróścicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi gminnej tory PKP - ul. Słoneczna
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - rozbudowa drogi Dobrzeń Mały - Brzezie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi pomiędzy torami PKP a ul. Słoneczna na terenie wykopalisk w m. Krasiejów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, Osiny, Polska Nowa Wieś
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - zabudowa lini tech. przygotowania i lakierowania profili aluminiowych w Tułowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci gazowej Wrzoski, Chróścina, Mechnice, Dabrowa, Chmielowice, Komprachcice, osiny, Polska Nowa Wieś, Wawelno
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa ujecia wody Kadłub Turawski
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Magistralna siec wodociągowa Rędów-Turawa Marszałki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w m. Kąty Opolskie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa ulicy lesnej w Ozimku
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw przy ul. Koscielnej w m. Kąty Opolskie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa magistralnej sieci wodociągowej Rzędów - stacja wodociągowa Turawa Marszałki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ujecia i stacji uzdatniania wody Kadłub Turawski
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy w Tułowicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa ul. Leśnej w Ozimku
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmianę funkcji obiektu z budynku magazynowego na techniczno-magazynowy z wbudowaniem linii technologicznej anodowania i malowania
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa fermy Kur w Graczach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa fermy Kur
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej 1705 w Zawadzie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji paliw w Ozimku
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - bazy hotelowo-restauracyjno-szkoleniowej w Sławicach
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Ozimku
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebud i rozbudowa oczyszczalni scieków w Murowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Murowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej w m. Niwki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Karczowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa chodnika wraz z kanalizacja Wrzoski-Chruścina
  więcej >>


 • Budowa chodnika oraz kan. deszczowej Wrzoski-Chróscina
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Dobrzeniu Wielkim
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej do bud. mieszkalnych w m. Gosciejowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji cisnieniowej tranzytowej Luboszyce-Kolanowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa dróg Osiedlowych ul. Chopina i Reymonta - Niemodlin
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice
  więcej >>


 • Wydanie decyzji na przebudowe drogi powiatowej 1717 na odcinku Komprachcice - Szydłów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Komprachcice ? Szydłów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej dla wsi Popielów - Etap III
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa drogi powiatowej nr 1717 - Szydłów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa hali prod-magazynowej gm. Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa z rozbudowa budynku gospodarczego na warsztat mechaniki pojazdowej w m. Czarnowasy
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa drogi - gm. Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Przysiecz
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - Osiedlowa siec cieplna w Czarnowąsach - gm. Dobrzeń Wlk.
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi - gm. Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - Droga Wewnętrzna w Zawadzie - gm. Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wływie wniosku - Przebudowa Drogi - gm. Dobrzeń Wlk.
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa hali produkcyjno - magazynowej przeznaczonej na cele produkcji mieszanek silikonowych w miejscowości Dobrzeń Wielki
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej - gm Prószków
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów
  więcej >>


 • Wszczęcie postępowania - budowa drogi - gm. Turawa
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi - gm. Turawa
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczoniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę - Inwestor : PGE Elektrownia Opole S.A. Brzezie k/Opola
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Chobie, Kuziory
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus z tranzytem do oczyszczalni ścieków w Antoniowie - Mnichus
  więcej >>


 • Przebudowa skrzyżowania ul. Szkolnej i ul. Cmentarnej (droga gminna stary nr 2724006, nowy nr 1040030) z ul. Opolską (droga powiatowa nr 1763 Opole ? Komprachcice)
  więcej >>


 • Obwieszczenie o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji nr 294/09 z dn. 24.04.2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów - II etap
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Urząd Gminy Popielów
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzów Turawski - Urząd Gminy Turawa
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rzędów - Urząd Gminy Turawa
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligota Turawska - Urząd Gminy Turawa
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Kadłub Turawski - Urząd Gminy Turawa
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Bierdzany - Urząd Gminy Turawa
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: obejmującą rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do czterech budynków mieszkalnych; zlokalizowaną w Schodni przy ul.Długiej
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Gmina Popielów
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, Chobie, Kuziory i Mnichus - Gmina Ozimek
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: pt.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów od km 0 + 000.00 do km 5 + 000.00 - Etap II
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmujące zmianę decyzji znak WB.7351-6-691/03 z dnia 29.09.2003 r. - Gmina Murów
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 - Kadłub Turawski
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - z wyłączeniem przejść rurociągów kanalizacyjnych ciśnieniowych pod drogą wojewódzką Nr 463 i krajowa Nr 45
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Rzędów
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Zakrzów Turawski
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Budowa Stacji Pomiarowej m. Przywory Gm. Tarnów Opolski.
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudową budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  więcej >>


 • Zawiadomienie w sprawie wniosku dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry
  więcej >>


 • Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie...
  więcej >>


 • Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, Chobiu, Kuziorach i Mnichusie z tranzytem do oczyszczalni ścieków. Inwestor: Gmina Ozimek
  więcej >>


 • Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  więcej >>


 • Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  więcej >>


 • informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Popielów
  więcej >>


 • informacja o wpłynięciu wniosku dotyczącego wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej
  więcej >>


 • Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę fermy kur rodzicielskich, szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3 oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach. Inwestor: Rajmund Wocka
  więcej >>


 • Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych w gminie Ozimek. Inwestor: Gmina Ozimek
  więcej >>


 • Informacja w sprawie zmiany pozwolenia na budowę obejmującego decyzję nr 1002/08 z dn. 02.10.2008 r. na budowę kompleksu sportowego z zapleczem hotelowo - gastronomicznym. Inwestor: Pro-Sport Sp. Jawna
  więcej >>


 • Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Krzyżowa Dolina. Inwestor: Gmina Ozimek
  więcej >>
STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU
45-068 OPOLE, ul. 1 MAJA 29
tel.: 0 77 54 15 101, faks: 0 77 54 15 103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: www.powiatopolski.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-06-23 07:33:55