ePUAP
 
 
STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU
 
INFORMACJE OGÓLNE
POLITYKA PRYWATNOŚCI
WYBORY 2006
WYBORY 2010
WYBORY 2014
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
KONKURSY
KONKURSY - DPS
DOTACJE NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW
DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH
RADA POWIATU
ZARZĄD POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
AKTY PRAWNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
MIENIE POWIATU
FINANSE
PRACA
PRACA - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
REDAKCJA
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA / Wydział Ochrony Środowiska

Wybierz podstronę:
 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2015.BS- zrzut ścieków przemysłowych z myjni pojazdów w Dobrzeniu Małym do kanalizacji
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2.2015.ZW - most tymczasowy Kanał Ulgi Otmuchów
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2.2015.ZW - przebudowa stawu - magazynu nr 1
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2015.BS - odwodnienie dróg w Krzyżowej Dolinie, gm.Ozimek
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2015.ZW - wykonanie przepustu Falmirowice
  więcej >>


 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2015.ZW - stawy Przywory
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2015.BS - ujęcie wód podziemnych w Kadłubie Turawskim - wykonanie studni, pobór wód
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2015.ZW - wykonanie stawu Kotórz Wielki
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2015.ZW - wykonanie przepust, ujęcia, likwidacja rowu
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2015.BS - odwodnienie rejonu dróg (ul. Powstańców, ul.Osiedle Leśne, ul.Opolska) w m. PROSZKÓW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2015.ZW - wykonanie przepust pod zjazdem z DW 429 Ochodze
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2015.ZW - wykonanie studni pobór wód podziemnych
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2015.BS - odprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków NIEMODLIN.
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2015.BS - likwidacja urządzenia wodnego studni nr 3 w Murowie
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2015.BS - ścieki przemysłowe z zakładu Kapital Invest w Dąbrowie przy ul. Kamiennej 1
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2015.BS - odwodnienie parkingu w Jełowej ul. Dworcowa
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2015.ZW - wykonanie i likwidacja przepustu DW 461 Dąbrówka Łubniańska
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2015.ZW - przejścia kanalizacją pod Budkowiczanką i Wiśniówką Stare Budkowice
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2015.ZW - przejście wodociąiem pod Brzezinką Krasiejów
  więcej >>


 • Decyzja nr OŚ.6222.5.2014.MP,KAH,MDz,BSz z dnia 05.12.2014 r. zmiana pozwolenia zintegrowanego - decyzji nr OŚ.KAH-7645-1/05 z dnia 28.10.2005 r. (z późniejszymi zmianami) - BA GLASS Poland Sp. z o.o.
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.22.2015.ZW - staw retencyjny Tłustoręby
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2015.BS - przebudowa drogi krajowej 45 na odcinku budowy zjazdów przy stacji paliw w BIERDZANACH.
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2015.ZW - przełożenie rowu Wrzoski
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2015.ZW - staw Chróścice
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2015.BS - odwodnienie zakładu Volvo Truck Center Polska w Dąbrowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW - staw PORCELIT
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2015.ZW - przepust na rowie Walidrogi
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2015.BS- wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemyslowych z myjni samochodowej w Prószkowie
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.5.2015.ZW - jaz na rzece Sucha
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.3.2015.BS- przebudowa Kanału Półwieś w związku z rozbudową skrzyżowania ulic Krapkowicka -Prószkowska -Chmielowicka w OPOLU
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie parkingu w Osowcu przy drodze krajowej 45
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2015.ZW - przejście kablem SN 15kV pod Brynicą i Prądzielnicą Kup
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2015.ZW - przepust na rowie przydrożnym Grabie
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2015.BS- odwodnienie ul. Piastowskiej w Świerklach
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Prószkówką i Ochodzanką
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Olszynką w Chrząszczycach
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Prószkówką Domecko
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zakończeniu postępowania dowodowego OŚ.6341.127.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-3
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2014.BS- odwodnienie części m. Ozimka - wylot W-1
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2015.ZW - zmiana decyzji nr OŚ.ZW 6223-107/10 z dn. 04.04.2011 r.
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.1.2015.BS- odwodnienie ul. Reja w Dobrzeniu Wielkim
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.131.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2014.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.137.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.96.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.88.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.92.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.85.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.81.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.59.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.38.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.35.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.24.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2014.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.5.2014.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.4.2014.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.136.2013.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.133.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji OŚ.6220.3.6.2013.KAH,MP
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.118.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.130.2013.BS
  więcej >>


 • nformacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.128.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.126.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.123.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.114.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.104.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - OŚ.6220.3.6.2013.KAH
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.89.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.90.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.80.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.75.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.77.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.74.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.72.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.65.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.51.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.58.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.64.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.56.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2013.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.35.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.55.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.54.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36. 2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10. 1. 2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.44.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.42.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.41.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.33.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.29.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.28.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.135.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2013.BS
  więcej >>


 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.602.10.2012.EP
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.9.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.13.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.6.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.16.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2013.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2013.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.4.2013.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.129.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.140.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.133.2012.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.4.2013.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.142.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.134.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.141.2012.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.130.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.132.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.121.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.115.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.124.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.119.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.125.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.127.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.122.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.116.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.106.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.97.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.110.2012.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.101.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2012.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.92.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2012.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.79.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.83.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.76.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.66.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.67.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2012.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.64.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.63.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2012.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.50.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2012.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.44.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.39.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.47.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.45.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.37.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.25.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.31.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.30.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.19.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.21.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.20.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.15.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.8.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2012.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.10.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.107.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.2.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.101.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.109.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.5.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2012.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.106.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.97.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.95.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.108.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.96.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.99.2011.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.100.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.103.2011.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.98.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.94.2011.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.66.2011.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.59.2011.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.91.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.86.2011.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 87. 2011. BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.31.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.85.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.79.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.82.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.78.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.77.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.63.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.75.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.72.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.62.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.70.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.52.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.60.2011.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.43.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.46.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.56.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.61.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.58.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.53.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.47.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.57.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.54.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.44.2011.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 50. 2011. BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.49.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.48.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.41.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.40.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.25.2011.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6341.30.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.34.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.10.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.45.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.42.2011.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego OŚ.6341.30. 2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.32.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.14.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wsczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.28.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.9.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.27.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.24.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.18.2011.ZW
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.19.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-105/10
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.17.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.11.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.15.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.6.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.3.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.16.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.13.2011.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. 6341. 2. 2011. BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.4.2011.BS
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starost Opolskiego - OŚ.6228.1.2011.UKK
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-107/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.8.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2011.ZW
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.7.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-102/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.6341.1.2011.BS
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-18 /10
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.ZW 6223-83/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-100/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-99/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-98/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-93/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-94/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-15/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-84/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-86/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-101/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-103/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-82/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-88/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-90/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-16/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-20/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-19/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-92/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-18/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-89/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-87/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-77/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-76/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-57/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-51/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-56/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-47/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-67/10
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-65/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-53/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-78/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-12/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-48/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-60/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-58/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-54/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania - OŚ.BSz-6223-50/10
  więcej >>


 • obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-41/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-25/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-49/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-45/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-39/10
  więcej >>


 • obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-46/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-44/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-40/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-31/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-33/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-35/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-30/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-28/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-3/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-22/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-12/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-23/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-4/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-16/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-10/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-11/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-17/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-7/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-76/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-73/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-5/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/10
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-59/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-71/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-70/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-69/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-67/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-64/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-40/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-66/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-62/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-52/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-34/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-57/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-60/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-33/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-26/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-22/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-30/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-44/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-28/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-43/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6224-23/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-41/09
  więcej >>


 • Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  więcej >>


 • Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu opolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą do roku 2015
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-21/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-20/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-32/09
  więcej >>


 • obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-14-1/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-34/09
  więcej >>


 • Obwieszczenie Sarosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-39/09
  więcej >>


 • Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasów w granicach gm. Murów
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-2/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-33-1/09
  więcej >>


 • obwieszczenie Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-28/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-28/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-30/09
  więcej >>


 • Informacja Starosty Opolskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny uproszczonych planów urządzenia lasu w granicach gminy Turawa
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania legalizacyjnego - wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-9/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-14/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.BSz-6223-25/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6223-26/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-16/09
  więcej >>


 • informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego nr OŚ.BSz-6224-10/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-13/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz 6223-24/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-21/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-9/09
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 14/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz 6223-16/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-1/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-11/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-17/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW6224-5/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-22/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-19/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-15/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-20/09
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - nr OŚ.BSz.6223-14/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-8/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224 - 7/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ.ZW 6224-4/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz - 6224 -6/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-12/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-69/08
  więcej >>


 • Infrormacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6223-9/09
  więcej >>


 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Opolu - OŚ.MP.766-43/07
  więcej >>


 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ.BSz.6223 - 1/09
  więcej >>


 • Oobwieszczenie Starosty Opolskiego - OŚ. BSz. 6223 - 3 / 09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OŚ. BSz - 6223 - 10/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-2/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-6/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-4/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6224-25/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW 6223-60/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-1/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-65/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-36/9/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-2/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-56/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-55/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-3/09
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ.BSz-6223-68/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-67 /08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.ZW.6224-24/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/8/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-36/7/08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223 -36/6 /08
  więcej >>


 • Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ. BSz-6223-35/1 /08
  więcej >>


 • Zawiadomienie dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego - Warta Glass Jedlice S.A.
  więcej >>


 • Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych - Cegielnia Szydłów.
  więcej >>


 • Zawiadomienie dot. pozwolenia dla instalacji do spalania paliw - Ciepłownia w Schodni.
  więcej >>


 • ZAWIADOMIENIE O ZAMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE, DANYCH O WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO
  więcej >>


 • Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
  więcej >>
STAROSTWO POWIATOWE W OPOLU
45-068 OPOLE, ul. 1 MAJA 29
tel.: 0 77 54 15 101, faks: 0 77 54 15 103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: www.powiatopolski.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2015-06-23 07:33:55