Starostwo Powiatowe w Oleśnie
 
POWIAT OLESKI
ORGANY POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
 Dane podstawowe
 Starosta Oleski
 Wicestarosta
 Sekretarz Powiatu
 Skarbnik Powiatu
 Struktura organizacyjna
 Zarządzenia Starosty Oleskiego
 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oleśnie
 Wydziały Starostwa Powiatowego
 Równorzędne komórki organizacyjne
 Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATY
FINANSE
MIENIE POWIATU OLESKIEGO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGO
POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
PRAWO
REJESTRY I EWIDENCJE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
INNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Spis treści
Wyszukiwanie:
wpisz szukane słowo
wybierz sortowanie 
 


Spis treści biuletynu informacji publicznej:
DziałPozycja menuPodstrona
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargi Dostawy pieluchomajtek nocnych »»
STAROSTWO POWIATOWERównorzędne komórki organizacyjneBiuro Rady i Zarządu »»
STAROSTWO POWIATOWEDane podstawoweDane podstawowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOSamodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - LeczniczyDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGODom Pomocy Społecznej w RadawiuDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOŚrodowiskowy Dom Samopomocy w SowczycachDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOZespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu /SOSW, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/Dane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOZespół Szkół Zawodowych w OleśnieDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOZespół Szkół w OleśnieDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOZespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w OleśnieDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOZespół Szkół Ponadgimnazjalnych w PraszceDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOLiceum Ogólnokształcące w PraszceDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOZespół Szkół w DobrodzieniuDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOZespół Opieki Zdrowotnej w OleśnieDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśnieDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOZespół Szkół w Gorzowie ŚlaskimDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Urząd Pracy w OleśnieDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGODom Dziecka w SowczycachDane teleadresowe »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPrzychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia w OleśnieDane teleadresowe »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiDobrodzień: Dostawa produktów do żywienia dojelitowego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiDobrodzień: Dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiDobrodzień: Dostawy pieluchomajtek i podkładów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiDocieplenie stropodachu budynku Zespołu Szkół w Praszce, ul. Kaliska 38 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiDostawa produktów leczniczych, psychotropowych, silnie działających. »»
INNEInformacje nieudostępnioneDostęp do informacji nieudostępnionych w BIP »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiDRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE -realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. ROZWIŃ SKRZYDŁA »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieDziałalność, kompetencje »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieElektroniczna Skrzynka Podawcza »»
PRAWOEuropejski Kodeks Dobrej AdministracjiEuropejski Kodeks Dobrej Administracji »»
POWIAT OLESKIHerb i flaga powiatu oleskiegoHerb i flaga »»
FINANSEBudżetI N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za III Kwartały 2006 roku »»
FINANSEBudżetI N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za IV Kwartały 2006 roku »»
FINANSEBudżetI N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2008 »»
FINANSEBudżetI N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2009 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiII Docieplenie stropodachu budynku Zespołu Szkół w Praszce, ul. Kaliska 38 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieInformacja o Programie Stypendiów Pomostowych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieInformacja dla osób nieslyszących »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieInformacja dot. poszukiwania kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieInformacja dot. projektu PROFESJONALNY WOLONTARIAT »»
MIENIE POWIATU OLESKIEGOInformacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu OleskiegoInformacja o stanie mienia »»
MIENIE POWIATU OLESKIEGOInformacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu OleskiegoInformacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego na dzień 14 listopada 2006 roku »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieInformacja o wolontariacie w Niemczech »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYInformacje o wynikach naboruINFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYInformacje o wynikach naboruINFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Oleśnie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYInformacje o wynikach naboruINFORMACJA o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor PCPR w Oleśnie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYInformacje o wynikach naboruINFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - MŁODSZEGO REFERENTA W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYInformacje o wynikach naboruINFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Oleśnie »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYInformacje o wynikach naboruINFORMACJA o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko - Kierownika Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYInformacje o wynikach naboruINFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - MŁODSZEGO REFERENTA W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYInformacje o wynikach naboruInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYKomunikatyINFORMACJA Starosty Oleskiego o świadczeniu usługi pomocy w komunikowaniu się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychInformacja Urzędu Skarbowego w Oleśnie o oświadczeniach majatkowych radnych Rady Powiatu w Oleśnie »»
POWIAT OLESKIDane podstawoweInformacje o ludności powiatu oleskiego »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOSamodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - LeczniczyInformacje o Zakładzie »»
POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻEKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w OleśnieInformacje podstawowe »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Wybory 2010K O M U N I K A T »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieKierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Budżetu i Finansów - kadencja 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Budżetu i Finansów - kadencja 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Budżetu i Finansów - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - kadencja 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - kadencja 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - kadencja 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - kadencja 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Porządku Publicznego - kadencja 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Porządku Publicznego - kadencja 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Porządku Publicznego - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Promocji i Rozwoju Gospodarczego - kadencja 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Rewizyjna - kadencja 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Rewizyjna - kadencja 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Rewizyjna - kadencja 2010-2014 »»
ORGANY POWIATUKomisje Rady PowiatuKomisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2002-2006 »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYOgłoszenia o naborzeKonkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu »»
KONTROLE ZEWNĘTRZNEKontroleKontrola Najwyższej Izby Kontroli - 5.04.2005r. - 9.05.2005r. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieKorzystanie z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYOgłoszenia o naborzeKWESTIONARIUSZ OSOBOWY - do pobrania »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiModernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Praszce, ul. Kaliska 38 »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYOgłoszenia o naborzeNabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor PCPR w Oleśnie »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Wybory 2010OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 2 listopada 2010 r. »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Wybory 2010Obwieszczenie Starosty Oleskiego o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Oleśnie oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśnieOgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi powiatowej nr 1705 O wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYKomunikatyOgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi powiatowej nr 1705 O wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiOlesno: Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne do Starostwa Powiatowego w Oleśnie »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiOlesno: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41- docieplenie stropodachu »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiOlesno: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 600.000,00 zł »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiOlesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Olesno miasto w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiOlesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiOlesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa w rozbiciu na 2 zadania (grupy) Numer ogłoszenia: 57117 - »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiOlesno: wykonanie prac w zakresie wyceny nieruchomości »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOstatnie oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za 2006 rok - w związku z zakończeniem kadencji »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOstatnie oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za 2010 rok - w związku z zakończeniem kadencji »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOswiadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie w związku z zakończeniem kadencji »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majatkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2002 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majatkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2002 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2004 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuOświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2002 rok »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2003 rok »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2004 rok »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2005 rok »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2006 rok »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychOświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2004 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzjiOświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2011 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie w związku z rozpoczęciem kadencji 2006-2010 - za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014 - za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie w związku z zakończeniem kadencji »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2002 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2004 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe radnychOświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe Starosty OleskiegoOświadczenia majątkowe Starosty Oleskiego »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2004 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majatkowe Sekretarza PowiatuOświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2010 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2004 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2002 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2003 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2005 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2006 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2007 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2008 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2009 »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenie majątkowe Skarbnika PowiatuOświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2010 »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYOgłoszenia o naborzeOświadczenie o niekaralności - do pobrania »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYOgłoszenia o naborzeOświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - do pobrania »»
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACYOgłoszenia o naborzeOświadczenie o pełni praw publicznych - do pobrania »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majątkowe członków Zarządu PowiatuPierwsze oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za 2010 rok - w związku z rozpoczęciem kadencji »»
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEOświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnychPierwsze oświadczenie majątkowe Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach »»
POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻEPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w OleśniePINB w Oleśnie »»
AUDYT WEWNĘTRZNYPlan audytuPlan audytu wewnętrznego na rok 2011 »»
PRAWOStrategia rozwojuPlan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 »»
PRAWOStrategia rozwojuPlan rozwoju lokalnego na lata 2007-2009 »»
PRAWOStrategia rozwojuPlan rozwoju lokalnego na lata 2010-2012 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w OleśniePodstawowe informacje »»
POWIAT OLESKIPodstawy prawne funkcjonowaniaPodstawy prawne funkcjonowania »»
ORGANY POWIATURada PowiatuPorządek sesji Rady Powiatu »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Wybory 2010Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 3.800.000,00 zł »»
STAROSTWO POWIATOWEPowiatowe Centrum Informacji Europejskiej i GospodarczejPowiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśniePowiatowy Program dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśniePowiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2020 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśniePowiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśniePowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 »»
STAROSTWO POWIATOWERównorzędne komórki organizacyjnePowiatowy Rzecznik Konsumentów »»
ORGANY POWIATURada PowiatuProtokoły w kadencji 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuProtokoły w kadencji 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuProtokoły z kadencji 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuProtokoły z kadencji 2010-2014 »»
ORGANY POWIATURada PowiatuProtokoły z sesji Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2006-2010 »»
ORGANY POWIATURada PowiatuProtokoły z sesji Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśniePrzetarg - remont cząstkowy dróg emulsją i grysami »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPrzetarg - remont cząstkowy dróg emulsją i grysami »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśniePrzetarg - remonty cząstkowe nawierzchni bez wycinania krawędzi »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPrzetarg - remonty cząstkowe nawierzchni bez wycinania krawędzi »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśniePrzetarg - remonty cząstkowe nawierzchni z wycinaniem krawędzi jezdni »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPrzetarg - remonty cząstkowe nawierzchni z wycinaniem krawędzi jezdni »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśniePrzetarg - wycinka drzew przydrożnych »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPrzetarg - wycinka drzew przydrożnych »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPrzetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie śl. przy ulicy Jaronia »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPrzetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Żytniowie i Gorzowie Śl. »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiPrzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Praszce obręb Zawisna »»
ORGANY POWIATURada PowiatuPrzewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2002-2006 »»
ORGANY POWIATURada PowiatuPrzewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2006-2010 »»
ORGANY POWIATURada PowiatuPrzewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2010-2014 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśniePrzyjmowanie skarg i wniosków »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśniePrzyznawanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśniePrzyznawanie świadczeń na usamodzielnienie »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśniePunkt Interwencji Kryzysowej »»
STAROSTWO POWIATOWERegulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w OleśnieRegulamin Organizacyjny »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieRegulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśnieRegulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie »»
ORGANY POWIATURada PowiatuRejestr Uchwał Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2002-2006 »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieRejestry prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Wybory 2010Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym »»
STAROSTWO POWIATOWERównorzędne komórki organizacyjneSamodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz »»
STAROSTWO POWIATOWERównorzędne komórki organizacyjneSamodzielne stanowisko pracy d/s ochrony zabytków »»
STAROSTWO POWIATOWESekretarz PowiatuSekretarz Powiatu »»
STAROSTWO POWIATOWESkarbnik PowiatuSkarbnik Powiatu »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOSamodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - LeczniczySkierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu - formularze do pobrania »»
ORGANY POWIATURada PowiatuSkład osobowy Rady Powiatu w kadencji 2002-2006 »»
ORGANY POWIATURada PowiatuSkład osobowy Rady Powiatu w kadencji 2006-2010 »»
ORGANY POWIATURada PowiatuSkład osobowy Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuSkład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuSkład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuSkład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2010-2014 »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Wybory 2010Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieSprawozdanie z działalności PCPR za 2010 r. »»
AUDYT WEWNĘTRZNYSprawozdanieSprawozdanie z przeprowadzenia zadania audytowego zapewniającego - DPS Radawie »»
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010Wybory 2010Stanowisko Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 października 2010 r. »»
STAROSTWO POWIATOWEStarosta OleskiStarosta Oleski »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieStatut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie »»
PRAWOStatut Powiatu OleskiegoStatut Powiatu Oleskiego (ziemskiego) »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOSamodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - LeczniczyStatut SP ZOL w Dobrodzieniu »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieStrategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie oleskim na lata 2007-2012 »»
PRAWOStrategia rozwojuStrategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oleskiego na lata 2001-2015 »»
STAROSTWO POWIATOWEStruktura organizacyjnaStruktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Oleśnie »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiTermomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41- docieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej »»
FINANSEBudżetUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2009r. »»
FINANSEBudżetUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2010 r. »»
FINANSEBudżetUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Powiatu Oleskiego »»
FINANSEBudżetUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Powiatu Oleskiego /z dnia 15.12.2009/ »»
FINANSEBudżetUchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2009r. »»
ORGANY POWIATURada PowiatuUchwały Rady Powiatu w kadencji 2002-2006 »»
ORGANY POWIATURada PowiatuUchwały Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2006-2010 »»
ORGANY POWIATURada PowiatuUchwały Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuUchwały w kadencji 2002-2006 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuUchwały z kadnecji 2006-2010 »»
ORGANY POWIATUZarząd PowiatuUchwały Zarządu Powiatu kadencji 2010-2014 »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiUdzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 1.400.000,00 zł ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUmieszczanie w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUzyskanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUzyskanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUzyskanie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUzyskanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUzyskanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUzyskanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieUzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności »»
STAROSTWO POWIATOWEWicestarostaWicestarosta »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśnieWnioski - zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśnieWybór ofert - remonty cząstkowe nawierzchni »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśnieWybór oferty - remont cząstkowy dróg emulsją i grysami »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowy Zarząd Dróg w OleśnieWybór oferty - wycinka drzew przy drogach powiatowych »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ »»
REJESTRY I EWIDENCJERejestry i ewidencjeWYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU »»
REJESTRY I EWIDENCJERejestry i ewidencjeWYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ FINANSOWY »»
REJESTRY I EWIDENCJERejestry i ewidencjeWYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM »»
REJESTRY I EWIDENCJERejestry i ewidencjeWYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU »»
REJESTRY I EWIDENCJERejestry i ewidencjeWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA »»
REJESTRY I EWIDENCJERejestry i ewidencjeWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ ORGANIZACYJNY »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO »»
STAROSTWO POWIATOWEWydziały Starostwa PowiatowegoWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA »»
MIENIE POWIATU OLESKIEGOWykaz dróg powiatowychWykaz dróg powiatowych »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYKomunikatyWykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiWykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiWykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Wygiełdów, gmina Praszka systemie EGB 2000 i GEO INFO V »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiWykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w powiecie oleskim »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieZadania zrealizowane ze środków PFRON »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieZapytanie ofertowe - POKL »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiZAPYTANIE OFERTOWE -realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. »»
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGOPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w OleśnieZapytanie ofertowe na przeprowadzanie zajęć w ramach programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. »»
STAROSTWO POWIATOWEZarządzenia Starosty OleskiegoZarządzenia Starosty Oleskiego - 2004 rok »»
STAROSTWO POWIATOWEZarządzenia Starosty OleskiegoZarządzenia Starosty Oleskiego - 2005 rok »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYKomunikatyZawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYKomunikatyZawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYKomunikatyZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych nr 0046 ? Gorzów Śl. i 0088 ? Więckowice, stanowiących zarazem jednostkę ewidencyjną 160802_4 Gorzów Śl. - Miasto »»
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATYPrzetargiZawiadomienie w sprawie zapytania o cenę na wykonanie cyfrowej kopii państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowania zasięgu zasobu geodezyjnego »»


Spis treści modułu informacyjnego o stanie załatwianych spraw:
Komórka organizacyjnaOpis załatwianej sprawy
Wydział Administracji Architektoniczno-BudowlanejDRUKI DO POBRANIA - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej »»
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki MieniemDRUKI DO POBRANIA - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem »»
Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznychnowa sprawa (wpisz swoją nazwę sprawy) »»
Wydział Edukacji, Kultury i SportuPostępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego »»
Wydział Administracji Architektoniczno-BudowlanejPozwolenie na budowę »»
Wydział Administracji Architektoniczno-BudowlanejPozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaPrzyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaPrzyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i/lub transport odpadów »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaPrzyjmowanie zgłoszeń do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaPrzyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaRejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb »»
Wydział Edukacji, Kultury i SportuRekrutacja, przyjmowanie, kierowanie do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych »»
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i ZdrowiaSkierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaTworzenie Społecznej Straży Rybackiej i opracowywanie regulaminu jej działania »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaUdostępnianie informacji o środowisku »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaUdzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaUdzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych »»
Wydział Edukacji, Kultury i SportuWpis do ewidencji lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej »»
Wydział Edukacji, Kultury i SportuWpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych »»
Wydział Administracji Architektoniczno-BudowlanejWydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z Budżetu Państwa na pokrywanie kosztów zalesienia »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością gmin »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów. »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie zezwoleń na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w punktach zbierania pojazdów »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaWydawanie zezwoleń upoważniających prowadzących instalacje do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaZatwierdzanie projektu prac geologicznych »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaZawieranie umów na wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaZezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej »»
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i ZdrowiaZezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy »»
Wydział Administracji Architektoniczno-BudowlanejZgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę »»
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i LeśnictwaZgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne »»
Wydział Administracji Architektoniczno-BudowlanejZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części »»


Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: +48343597833,-35,-37, faks: +48343597845
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: www.powiatoleski.pl
NIP: 576-13-62-392, REGON: 151399083
konto bankowe nr: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-10 10:32:45