Starostwo Powiatowe w Oleśnie
 
POWIAT OLESKI
ORGANY POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
 Dane podstawowe
 Starosta Oleski
 Wicestarosta
 Sekretarz Powiatu
 Skarbnik Powiatu
 Struktura organizacyjna
 Zarządzenia Starosty Oleskiego
 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oleśnie
 Wydziały Starostwa Powiatowego
 Równorzędne komórki organizacyjne
 Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATY
FINANSE
MIENIE POWIATU OLESKIEGO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGO
POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
PRAWO
REJESTRY I EWIDENCJE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
INNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Mapa biuletynu
Zestawienie wszystkich podstron biuletynu:

 1. POWIAT OLESKI
  1. Podstawy prawne funkcjonowania
   • Podstawy prawne funkcjonowania »»
  2. Herb i flaga powiatu oleskiego
  3. Dane podstawowe
   • Informacje o ludności powiatu oleskiego »»

 2. ORGANY POWIATU
  1. Rada Powiatu
   • Porządek sesji Rady Powiatu »»
   • Protokoły w kadencji 2002-2006 »»
   • Protokoły z sesji Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2006-2010 »»
   • Protokoły z sesji Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014 »»
   • Przewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2002-2006 »»
   • Przewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2006-2010 »»
   • Przewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2010-2014 »»
   • Rejestr Uchwał Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2002-2006 »»
   • Skład osobowy Rady Powiatu w kadencji 2002-2006 »»
   • Skład osobowy Rady Powiatu w kadencji 2006-2010 »»
   • Skład osobowy Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014 »»
   • Uchwały Rady Powiatu w kadencji 2002-2006 »»
   • Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2006-2010 »»
   • Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014 »»
  2. Komisje Rady Powiatu
   • Komisja Budżetu i Finansów - kadencja 2002-2006 »»
   • Komisja Budżetu i Finansów - kadencja 2006-2010 »»
   • Komisja Budżetu i Finansów - kadencja 2010-2014 »»
   • Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - kadencja 2002-2006 »»
   • Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - kadencja 2006-2010 »»
   • Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej - kadencja 2010-2014 »»
   • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - kadencja 2002-2006 »»
   • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - kadencja 2006-2010 »»
   • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji - kadencja 2010-2014 »»
   • Komisja Porządku Publicznego - kadencja 2002-2006 »»
   • Komisja Porządku Publicznego - kadencja 2006-2010 »»
   • Komisja Porządku Publicznego - kadencja 2010-2014 »»
   • Komisja Promocji i Rozwoju Gospodarczego - kadencja 2002-2006 »»
   • Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa - kadencja 2010-2014 »»
   • Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2002-2006 »»
   • Komisja Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2006-2010 »»
   • Komisja Rewizyjna - kadencja 2002-2006 »»
   • Komisja Rewizyjna - kadencja 2006-2010 »»
   • Komisja Rewizyjna - kadencja 2010-2014 »»
   • Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2002-2006 »»
  3. Zarząd Powiatu
   • Protokoły w kadencji 2002-2006 »»
   • Protokoły z kadencji 2006-2010 »»
   • Protokoły z kadencji 2010-2014 »»
   • Skład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2002-2006 »»
   • Skład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2006-2010 »»
   • Skład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2010-2014 »»
   • Uchwały w kadencji 2002-2006 »»
   • Uchwały z kadnecji 2006-2010 »»
   • Uchwały Zarządu Powiatu kadencji 2010-2014 »»

 3. STAROSTWO POWIATOWE
  1. Dane podstawowe
   • Dane podstawowe »»
  2. Starosta Oleski
   • Starosta Oleski »»
  3. Wicestarosta
  4. Sekretarz Powiatu
   • Sekretarz Powiatu »»
  5. Skarbnik Powiatu
   • Skarbnik Powiatu »»
  6. Struktura organizacyjna
   • Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Oleśnie »»
  7. Zarządzenia Starosty Oleskiego
   • Zarządzenia Starosty Oleskiego - 2004 rok »»
   • Zarządzenia Starosty Oleskiego - 2005 rok »»
  8. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oleśnie
   • Regulamin Organizacyjny »»
  9. Wydziały Starostwa Powiatowego
   • WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ »»
   • WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU »»
   • WYDZIAŁ FINANSOWY »»
   • WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM »»
   • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU »»
   • WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA »»
   • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY »»
   • WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU, INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH »»
   • WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO »»
   • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA »»
  10. Równorzędne komórki organizacyjne
   • Biuro Rady i Zarządu »»
   • Powiatowy Rzecznik Konsumentów »»
   • Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz »»
   • Samodzielne stanowisko pracy d/s ochrony zabytków »»
  11. Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
   • Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej »»

 4. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATY
  1. Przetargi
   • Dostawy pieluchomajtek nocnych »»
   • Dobrodzień: Dostawa produktów do żywienia dojelitowego »»
   • Dobrodzień: Dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5 »»
   • Dobrodzień: Dostawy pieluchomajtek i podkładów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5 »»
   • Docieplenie stropodachu budynku Zespołu Szkół w Praszce, ul. Kaliska 38 »»
   • Dostawa produktów leczniczych, psychotropowych, silnie działających. »»
   • DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE -realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. ROZWIŃ SKRZYDŁA »»
   • II Docieplenie stropodachu budynku Zespołu Szkół w Praszce, ul. Kaliska 38 »»
   • II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha »»
   • Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Praszce, ul. Kaliska 38 »»
   • Olesno: Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne do Starostwa Powiatowego w Oleśnie »»
   • Olesno: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41- docieplenie stropodachu »»
   • Olesno: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 600.000,00 zł »»
   • Olesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Olesno miasto w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa. »»
   • Olesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa »»
   • Olesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa w rozbiciu na 2 zadania (grupy) Numer ogłoszenia: 57117 - »»
   • Olesno: wykonanie prac w zakresie wyceny nieruchomości »»
   • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 3.800.000,00 zł »»
   • Przetarg - remont cząstkowy dróg emulsją i grysami »»
   • Przetarg - remonty cząstkowe nawierzchni bez wycinania krawędzi »»
   • Przetarg - remonty cząstkowe nawierzchni z wycinaniem krawędzi jezdni »»
   • Przetarg - wycinka drzew przydrożnych »»
   • Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Gorzowie śl. przy ulicy Jaronia »»
   • Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Żytniowie i Gorzowie Śl. »»
   • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego »»
   • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Praszce obręb Zawisna »»
   • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41- docieplenie ścian i wymiana stolarki okiennej »»
   • Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 1.400.000,00 zł ( słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) »»
   • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie »»
   • Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Wygiełdów, gmina Praszka systemie EGB 2000 i GEO INFO V »»
   • Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w powiecie oleskim »»
   • ZAPYTANIE OFERTOWE -realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. »»
   • Zawiadomienie w sprawie zapytania o cenę na wykonanie cyfrowej kopii państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowania zasięgu zasobu geodezyjnego »»
  2. Komunikaty
   • INFORMACJA Starosty Oleskiego o świadczeniu usługi pomocy w komunikowaniu się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się »»
   • Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi powiatowej nr 1705 O wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego »»
   • Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży »»
   • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego »»
   • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego »»
   • ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych nr 0046 ? Gorzów Śl. i 0088 ? Więckowice, stanowiących zarazem jednostkę ewidencyjną 160802_4 Gorzów Śl. - Miasto »»

 5. FINANSE
  1. Budżet
   • I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za III Kwartały 2006 roku »»
   • I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za IV Kwartały 2006 roku »»
   • I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2008 »»
   • I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2009 »»
   • Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2009r. »»
   • Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2010 r. »»
   • Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Powiatu Oleskiego »»
   • Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Powiatu Oleskiego /z dnia 15.12.2009/ »»
   • Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2009r. »»

 6. MIENIE POWIATU OLESKIEGO
  1. Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego
   • Informacja o stanie mienia »»
   • Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego na dzień 14 listopada 2006 roku »»
  2. Wykaz dróg powiatowych
   • Wykaz dróg powiatowych »»

 7. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  1. Oświadczenia majątkowe radnych
   • Informacja Urzędu Skarbowego w Oleśnie o oświadczeniach majatkowych radnych Rady Powiatu w Oleśnie »»
   • Oswiadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie w związku z zakończeniem kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie w związku z rozpoczęciem kadencji 2006-2010 - za rok 2006 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie w związku z rozpoczęciem kadencji 2010-2014 - za rok 2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie w związku z zakończeniem kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2002 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2003 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2004 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2005 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2006 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2007 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2008 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2009 »»
   • Oświadczenia majątkowe radnych Rady Powiatu w Oleśnie za rok 2010 »»
  2. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu
   • Ostatnie oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za 2006 rok - w związku z zakończeniem kadencji »»
   • Ostatnie oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za 2010 rok - w związku z zakończeniem kadencji »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2002 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2003 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2004 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2005 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2006 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2006 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2007 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2008 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2009 »»
   • Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za rok 2010 »»
   • Pierwsze oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu za 2010 rok - w związku z rozpoczęciem kadencji »»
  3. Oświadczenia majątkowe Starosty Oleskiego
   • Oświadczenia majątkowe Starosty Oleskiego »»
  4. Oświadczenie majatkowe Sekretarza Powiatu
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2003 »»
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2003 »»
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2004 »»
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2005 »»
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2006 »»
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2007 »»
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2008 »»
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2009 »»
   • Oświadczenie majątkowe Sekretarza Powiatu za rok 2010 »»
  5. Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za 2004 »»
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2002 »»
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2003 »»
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2005 »»
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2006 »»
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2007 »»
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2008 »»
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2009 »»
   • Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu za rok 2010 »»
  6. Oświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnych
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2009 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2002 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2003 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2004 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2005 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za 2006 rok »»
   • Oświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za rok 2007 »»
   • Oświadczenia majątkowe kierownków jednostek organizacyjnych za rok 2008 »»
   • Pierwsze oświadczenie majątkowe Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach »»
  7. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji
   • Oświadczenia majatkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2002 »»
   • Oświadczenia majatkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2003 »»
   • Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2004 »»
   • Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2005 »»
   • Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2006 »»
   • Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2007 »»
   • Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2008 »»
   • Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2009 »»
   • Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2010 »»
   • Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2011 »»

 8. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGO
  1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
   • Dane teleadresowe »»
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
   • Dane teleadresowe »»
   • Informacje o Zakładzie »»
   • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu - formularze do pobrania »»
   • Statut SP ZOL w Dobrodzieniu »»
  3. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia w Oleśnie
   • Dane teleadresowe »»
  4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
   • Dane teleadresowe »»
   • Działalność, kompetencje »»
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza »»
   • Informacja o Programie Stypendiów Pomostowych »»
   • Informacja dla osób nieslyszących »»
   • Informacja dot. poszukiwania kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej »»
   • Informacja dot. projektu PROFESJONALNY WOLONTARIAT »»
   • Informacja o wolontariacie w Niemczech »»
   • Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych »»
   • Korzystanie z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach »»
   • Powiatowy Program dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 »»
   • Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2020 »»
   • Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 »»
   • Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 »»
   • Przyjmowanie skarg i wniosków »»
   • Przyznawanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej »»
   • Przyznawanie świadczeń na usamodzielnienie »»
   • Punkt Interwencji Kryzysowej »»
   • Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie »»
   • Rejestry prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. »»
   • Sprawozdanie z działalności PCPR za 2010 r. »»
   • Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie »»
   • Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie oleskim na lata 2007-2012 »»
   • Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu »»
   • Uzyskanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych »»
   • Uzyskanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się »»
   • Uzyskanie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych »»
   • Uzyskanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych »»
   • Uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego »»
   • Uzyskanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego »»
   • Uzyskanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej »»
   • Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności »»
   • Zadania zrealizowane ze środków PFRON »»
   • Zapytanie ofertowe - POKL »»
   • Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie zajęć w ramach programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. »»
  5. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
   • Dane teleadresowe »»
  6. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
   • Dane teleadresowe »»
   • Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi powiatowej nr 1705 O wraz z budową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowości Warłów oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego »»
   • Przetarg - remont cząstkowy dróg emulsją i grysami »»
   • Przetarg - remonty cząstkowe nawierzchni bez wycinania krawędzi »»
   • Przetarg - remonty cząstkowe nawierzchni z wycinaniem krawędzi jezdni »»
   • Przetarg - wycinka drzew przydrożnych »»
   • Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie »»
   • Wnioski - zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia »»
   • Wybór ofert - remonty cząstkowe nawierzchni »»
   • Wybór oferty - remont cząstkowy dróg emulsją i grysami »»
   • Wybór oferty - wycinka drzew przy drogach powiatowych »»
  7. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie
   • Podstawowe informacje »»
  8. Dom Pomocy Społecznej w Radawiu
   • Dane teleadresowe »»
  9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach
   • Dane teleadresowe »»
  10. Dom Dziecka w Sowczycach
   • Dane teleadresowe »»
  11. Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu /SOSW, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/
   • Dane teleadresowe »»
  12. Zespół Szkół w Oleśnie
   • Dane teleadresowe »»
  13. Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie
   • Dane teleadresowe »»
  14. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
   • Dane teleadresowe »»
  15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce
   • Dane teleadresowe »»
  16. Zespół Szkół w Dobrodzieniu
   • Dane teleadresowe »»
  17. Liceum Ogólnokształcące w Praszce
   • Dane teleadresowe »»
  18. Zespół Szkół w Gorzowie Ślaskim
   • Dane teleadresowe »»

 9. POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
   • Informacje podstawowe »»
  2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie
   • PINB w Oleśnie »»

 10. PRAWO
  1. Statut Powiatu Oleskiego
   • Statut Powiatu Oleskiego (ziemskiego) »»
  2. Strategia rozwoju
   • Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 »»
   • Plan rozwoju lokalnego na lata 2007-2009 »»
   • Plan rozwoju lokalnego na lata 2010-2012 »»
   • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oleskiego na lata 2001-2015 »»
  3. Europejski Kodeks Dobrej Administracji
   • Europejski Kodeks Dobrej Administracji »»

 11. REJESTRY I EWIDENCJE
  1. Rejestry i ewidencje
   • WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ »»
   • WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU »»
   • WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI MIENIEM »»
   • WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU »»
   • WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA »»
   • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY »»

 12. NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
  1. Ogłoszenia o naborze
   • Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu »»
   • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - do pobrania »»
   • Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor PCPR w Oleśnie »»
   • Oświadczenie o niekaralności - do pobrania »»
   • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych - do pobrania »»
   • Oświadczenie o pełni praw publicznych - do pobrania »»
  2. Informacje o wynikach naboru
   • INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie »»
   • INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Oleśnie »»
   • INFORMACJA o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor PCPR w Oleśnie »»
   • INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - MŁODSZEGO REFERENTA W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ - »»
   • INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Oleśnie »»
   • INFORMACJA o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko - Kierownika Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej »»
   • INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - MŁODSZEGO REFERENTA W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ »»
   • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem »»

 13. AUDYT WEWNĘTRZNY
  1. Plan audytu
   • Plan audytu wewnętrznego na rok 2011 »»
  2. Sprawozdanie
   • Sprawozdanie z przeprowadzenia zadania audytowego zapewniającego - DPS Radawie »»

 14. KONTROLE ZEWNĘTRZNE
  1. Kontrole
   • Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - 5.04.2005r. - 9.05.2005r. »»

 15. INNE
  1. Informacje nieudostępnione
   • Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP »»

 16. WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  1. Wybory 2010
   • K O M U N I K A T »»
   • OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie z dnia 2 listopada 2010 r. »»
   • Obwieszczenie Starosty Oleskiego o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Oleśnie oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie »»
   • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych »»
   • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów wraz z kalendarzem wyborczym »»
   • Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Oleśnie »»
   • Stanowisko Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 października 2010 r. »»
Zestawienie wszystkich opisów spraw:

 1. ZAŁATWIANIE SPRAW
  1. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
   • DRUKI DO POBRANIA - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej »»
   • Pozwolenie na budowę »»
   • Pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki »»
   • Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu »»
   • Zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę »»
   • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części »»
  2. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   • Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi »»
   • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie i/lub transport odpadów »»
   • Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej »»
   • Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. »»
   • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb »»
   • Tworzenie Społecznej Straży Rybackiej i opracowywanie regulaminu jej działania »»
   • Udostępnianie informacji o środowisku »»
   • Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin »»
   • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych »»
   • Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu »»
   • Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny »»
   • Wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z Budżetu Państwa na pokrywanie kosztów zalesienia »»
   • Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części »»
   • Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska »»
   • Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi »»
   • Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego »»
   • Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej »»
   • Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów »»
   • Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza »»
   • Wydawanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców »»
   • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów »»
   • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością gmin »»
   • Wydawanie zezwoleń na zbieranie lub transport odpadów. »»
   • Wydawanie zezwoleń na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w punktach zbierania pojazdów »»
   • Wydawanie zezwoleń upoważniających prowadzących instalacje do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji »»
   • Zatwierdzanie projektu prac geologicznych »»
   • Zawieranie umów na wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych »»
   • Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej »»
   • Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne »»
  3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
   • Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego »»
   • Rekrutacja, przyjmowanie, kierowanie do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych »»
   • Wpis do ewidencji lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej »»
   • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych »»
  4. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
   • DRUKI DO POBRANIA - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem »»
  5. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
   • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu »»
   • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy »»
  6. Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
   • nowa sprawa (wpisz swoją nazwę sprawy) »»


Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: +48343597833,-35,-37, faks: +48343597845
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: www.powiatoleski.pl
NIP: 576-13-62-392, REGON: 151399083
konto bankowe nr: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-10 10:32:45