Starostwo Powiatowe w Oleśnie
 
POWIAT OLESKI
ORGANY POWIATU
STAROSTWO POWIATOWE
 Dane podstawowe
 Starosta Oleski
 Wicestarosta
 Sekretarz Powiatu
 Skarbnik Powiatu
 Struktura organizacyjna
 Zarządzenia Starosty Oleskiego
 Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oleśnie
 Wydziały Starostwa Powiatowego
 Równorzędne komórki organizacyjne
 Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KOMUNIKATY
FINANSE
MIENIE POWIATU OLESKIEGO
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU OLESKIEGO
POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
PRAWO
REJESTRY I EWIDENCJE
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
AUDYT WEWNĘTRZNY
KONTROLE ZEWNĘTRZNE
INNE
WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
(STAROSTWO POWIATOWE / Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej)
[opublikował(a): Katarzyna Czarnecka dnia 2008-09-11 14:57:00, dokument aktualny]


Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej przy Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego,Naczelnik Wydziału
-
mgr inż. Norbert Hober

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

pok. 3 (suterena)

tel. 034/359-78-33,35,37 wew. 457
fax 034/359-78-45
Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG) w Oleśnie należy do zintegrowanej, regionalnej sieci usług informacyjno-doradczych z zakresu spraw dotyczących Unii Europejskiej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Opolskieg
o.

1. Cel powołania PCIEG


Celem powołania Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej jest zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu m.in.:

• Możliwości wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) z programów krajowych i zagranicznych,

• Oferty lokalnych i regionalnych instytucji wsparcia biznesu,

• Możliwości pozyskania środków pomocowych Unii Europejskiej przez potencjalnych beneficjentów,

• Zasad funkcjonowania Wspólnot Europejskich,

• Prawa europejskiego,


2. Zadania PCIEG

• Współpraca z jednostkami samorządu lokalnego oraz instytucjami lokalnymi działającymi na terenie powiatu na rzecz równoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych form wsparcia,

• Organizowanie, we współpracy z pozostałymi stronami Porozumienia, szkoleń, konferencji i seminariów tematycznych skierowanych do podmiotów i osób z terenu powiatu,

• Realizacja własnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, przy wykorzystaniu unijnych środków pomocowych oraz innych zew. źródeł dofi nansowania,

• Występowanie o wsparcie fi nansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych (samodzielnie lub w ramach całego systemu PCIEG w województwie),

• Współpraca z Koordynatorami powołanymi w gminach w ramach Opolskiego Programu Przygotowania Samorządów Terytorialnych do Funduszy Strukturalnych na rzecz prowadzenia jednolitych i skoordynowanych działań przygotowujących społeczność lokalną i podmioty prowadzące działalność w powiecie do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej,

• Dystrybucja jednolitej informacji europejskiej i gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek mających siedzibę na terenie powiatu wśród potencjalnych odbiorców informacji (m.in. małych i średnich przedsiębiorstw),

• Przedkładanie do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego kwartalnych raportów z prowadzonej działalności informacyjno-doradczej przez PCIEG,

• Współpraca ze stronami porozumienia oraz innymi PCIEG na rzecz promocji systemu.

BAZA FIRM I OFERT INWESTYCYJNYCH POWIATU

OLESKIEGO

 

Aby dotrzeć z informacjami o lokalnym potencjale gospodarczym na szerokie rynki gospodarki światowej i stworzyć nowe szansę rozwoju Starostwo Powiatowe w Oleśnie tworzy bazę danych o przedsiębiorstwach z terenu powiatu oleskiego.

Każda firma, która wypełni ankietę i przekaże ją do urzędu będzie włączona do elektronicznej bazy danych zawierających informacje teleadresowe, wiadomości o strukturze produkcji lub zakresie świadczonych usług, ofercie handlowej, wolnych mocach produkcyjnych i poszukiwanych kontrahentach.

Wizytówka firmy może być wzbogacona o zdjęcia np. siedziby firmy, posiadanego sprzętu, produkowanych wyrobów a nawet zarządu lub właściciela firmy bo wg specjalistów od marketingu podnosi to atrakcyjność informacji i nadaje jej osobisty charakter.

Na podstawie podpisanych umów o współpracy z niemieckimi powiatami Kaisersiautrem i Hochsauerland i w wyniku rozmów prowadzonymi z tamtejszymi Stowarzyszeniami Rozwoju Gospodarczego zgromadzone informacje będą promowane na ich terenie i w partnerskich powiatach /np. West Lothion w Szkocji, w Pensylwanii w USA, Rapla w Estonii/.

 

Nasi zagraniczni partnerzy są gotowi przekazać nam swoje bazy danych aby umożliwić bezpośrednią wymianę informacji pomiędzy konkretnymi, zainteresowanymi firmami.

W miesiącu kwietniu spodziewamy się wizyty specjalistów z WFK Kaisersiautem, którzy przekażą i zainstalują nam oprogramowanie pozwalające na administrowanie bazami danych kompatybilne z ich serwerami.

 

Zgromadzony materiał, w formie informatora i płyty CD, wykorzystany zostanie również do promocji naszych firm podczas targów gospodarczych w kraju i za granicą za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Co ważne, i w tych czasach rzadko spotykane: przedsiębiorcy nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z umieszczeniem swoich informacji w „bazie danych", ponieważ Starosta Oleski Jan Kus podpisał stosowne porozumienia z samorządami gminnymi o wspólnym finansowaniu kosztów jej utworzenia, uruchomienia i funkcjonowania.


 

Firmy zainteresowane tym, aby informacje o ich przedsiębiorstwach znalazły się w bazie muszą wypełnić ankietę, do pobrania tutaj: ankieta Firmy.doc

 

Wypełnione ankiety należy przesłać do Wydziału Promocji io Rozwoju Gospodarczego, Starostwa Powiatowego w Oleśnie pod adres e-mail: firmy@powiatoleski.pl

Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać pod tel. 359 78 37 wew. 457

 

 
 

 

informację wytworzył(a): Norbert Hober
za treść odpowiada: Norbert Hober
data wytworzenia: 15.03.2004r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 2616  |  pokaż szczegóły załączników >>


Łączna ilość wyświetleń podstrony wraz z innymi jej wersjami: 5585

Opis zmian w porównaniu z poprzednią wersją:
uzupełnienie danych
pokaż rejestr zmian zawartości podstrony >>Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
tel.: +48343597833,-35,-37, faks: +48343597845
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: www.powiatoleski.pl
NIP: 576-13-62-392, REGON: 151399083
konto bankowe nr: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-09-10 10:32:45