Urząd Gminy Pakosławice
 
OGŁOSZENIA
 Przetargi
 Konkurs
 Ogłoszenia o wolnym miejscu pracy
 Informacja publiczna
 eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny
WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
 Informacje dot. wyborów do Sejmu i Senaty RP
WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
 IFORMACJE DOT. WYBORÓW NA KADENCJĘ 2012-2015
WYBORY SAMORZĄDOWE
 Wybory samorządowe 2010r.
WYBORY
 Wybory Prezydenta RP
 Składy komisji wyborczych
 Wyniki wyborów
 Wybory uzupełniające
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 Obwieszczenie o obwodach głosowania
 Składy komisji wyborczych
AKTY PRAWNE
 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Uchwały Rady Gminy
 Protokoły
 Statut gminy
 Strategia rozwoju
 Gospodarka przestrzenna
ORGANY
 Wójt Gminy
 Sekretarz Gminy
 Skarbnik Gminy
 Skład Rady Gminy
 Komisje Rady Gminy
 Oświadczenia majątkowe radnych
FINANSE
 Informacja o wykonaniu budżetu za 2011 rok
 Oświadczenia majątkowe
 Podatki i opłaty
 Budżet na 2012 rok
 Budżet Gminy Pakosławice na 2011 rok
 Budżet na 2010 rok
 Budżet na 2009 rok
 Budżet na 2008 rok
 Budżet na 2007 rok
 Budżet na 2006 ROK
 Budżet 2005
 Budżet 2004
 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice
 Przetargi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach
 Nabór na wolne stanowisko
 Projekty POKL
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
OGŁOSZENIA / Informacja publiczna

Wybierz podstronę:
 • OBWIESZCZENIE
  więcej >>


 • Obwieszczenie Wójta Gminy Pakosławice
  więcej >>


 • Postanowienie Wójta Gminy Pakosławice o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  więcej >>


 • Postanowienie Wójta Gminy Pakosławice o zawieszeniu postępowania administracyjnego
  więcej >>


 • TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA ROK 2012
  więcej >>


 • KONKURS OFERT NA ZADANIE PUBLICZNE GMINY PAKOSŁAWICE NA ROK 2012
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla działki nr 39/5 położonej w Biechowie.
  więcej >>


 • Konsultacje społeczne dotyczące - Określenie warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Pakosławice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  więcej >>


 • Konsultacje w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  więcej >>


 • Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwjowi sportu na terenie Gminy Pakosławice na 2012
  więcej >>


 • KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012
  więcej >>


 • KONSULTACJE W SPRAWIE WYMAGAŃ DOT. UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  więcej >>


 • KONSULTACJE W SPRAWIE WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ WYMAGAŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI
  więcej >>


 • KONSULTACJE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ORAZ TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W PAKOSŁAWICACH
  więcej >>


 • Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  więcej >>


 • PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI W SPRAWIE PROJEKTU WSPÓLPRACY GMINY PAKOSŁAWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI W 2011R.
  więcej >>


 • TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA ROK 2011
  więcej >>


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Nowakach.
  więcej >>


 • Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pakosławice
  więcej >>


 • Zawiadomienie o postanowieniu Wójta Gminy Pakosławice o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej
  więcej >>


 • Przedsiębiorcy muszą wnieść opłatę środowiskową !!!
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  więcej >>


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków dla obsługi miejscowości Śmiłowice.
  więcej >>


 • Odśnieżanie dróg gminnych i wewnątrzgminnych na terenie Gminy Pakosławice
  więcej >>


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w miejscowości Spiny.
  więcej >>


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków dla obsługi miejscowości Rzymiany.
  więcej >>


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Pakosławice.
  więcej >>


 • Nr konta Funduszu Alimentacyjnego
  więcej >>


 • Dopłaty do materiałów siewnych
  więcej >>


 • Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.
  więcej >>


 • Wybory na ławników sądowych na kadencję w latach 2008 -2011
  więcej >>


 • Informacje tele-adresowe
  więcej >>


 • Stypendia szkolne
  więcej >>


 • Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne
  więcej >>
Urząd Gminy Pakosławice
48-314 Pakosławice 1
tel.: (077) 4357614 , 4357618, faks: (077) 4357614 , 4357618
e-mail: ug@pakoslawice.pl
strona www: www.pakoslawice.pl
NIP: 753-16-34-540, REGON: 000546101
konto bankowe nr: Nr 20 8872 0003 0022 8286 2000 0010
ostatnia modyfikacja zawartości: 2012-06-29 14:12:57