Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Rozstrzygnięcia przetargów

Wybierz podstronę:
 • 2013.04.12 Rozstrzygnięcie przetargu na Wymiana instalacji c.o. i c.w.u. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim
  więcej >>


 • 2013.03.19 rozstrzygniecie przetargu na Remont drogi ul. Kolejowa w m. Raszowa
  więcej >>


 • 2013.04.08 Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Leśnica i obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
  więcej >>


 • 2013.04.08Rozstrzygnięcie przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Leśnica
  więcej >>


 • 2013.02.12 rozstrzygnięcie przetargu na szkolenia miekkie i specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • 2013.02.19 Rozstrzygnięcie przetargu Szkolenia miękkie dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • 2013.01.11 rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2013
  więcej >>


 • 06.12.2012 rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie, instalacja, konfiguracja oraz skuteczne wdrożenie oprogramowania [...]ePodatki
  więcej >>


 • 2012.11.21 rozstrzygnięcie przetargu Przebudowa stodoły na działce nr.1882/1 w Leśnicy
  więcej >>


 • 2012.11.05:Informacja o zawarciu umów na prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pod nazwą - Uczniowie naszą przyszłością
  więcej >>


 • 2012.10.29 Rozstrzygnięcie przetargu na: prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Uczniowie naszą przyszłością - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
  więcej >>


 • 2012.10.12 rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ciągu pieszo jezdnego w Wysokiej ? działka nr 65/12
  więcej >>


 • 2012.10.05:Informacja o zawarciu umów na prowadzących zajęcia pozalekcyjne
  więcej >>


 • 2012.09.27:Rozstrzygnięcie przetargu na: prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą:Uczniowie leśnickiej gminy wspinają się na edukacyjne wyżyny - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
  więcej >>


 • 2012.09.28 rozstrzygnięcie przetargu Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ? ?Cyfrowa szkoła?.
  więcej >>


 • 2010-09-27 rozstrzygniecie przetargu Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania kartami informacyjnymi oraz miejskiego informatora SMS w Urzędzie Miejskim w Leśnicy wraz z szkoleniem i dostawą serwera
  więcej >>


 • 2012.09.25 rozstrzygniecie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy pn.: Kurs rachunkowości i podatków w JST dla 20 BO
  więcej >>


 • 2012.09.11 unieważnienie przetargu na:Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła
  więcej >>


 • 2012.08.22:Informacja o zawarciu umowy na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA OKREŚLONYCH TRASACH, Z WYKORZYSTANIEM POWIERZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻĄCYCH DO GMINY, W OKRESIE 3 LAT SZKOLNYCH, TJ. 2012/2013, 2013/2014
  więcej >>


 • 2012-08-20 Rozstrzygnięcie przetargu pt. Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica w miejscowościach Łąki Kozielskie, Dolna, Poręba
  więcej >>


 • 2012.08.14 Unieważnienie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego
  więcej >>


 • 2012-08-08 Rozstrzygnięcie przetargu Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • 2012-07-31 Rozstrzygnięcie przetargu na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA OKREŚLONYCH TRASACH, Z WYKORZYSTANIEM POWIERZONYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻĄCYCH DO GMINY, W OKRESIE 3 LAT SZKOLNYCH
  więcej >>


 • 2012-07-27 Unieważnienie przetargu na Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego
  więcej >>


 • 2012-07-23 rozstrzygniecie przetargu na przebudowę kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • 2012-07-20 rozstrzygniecie przetargu na Szkolenia miękkie i specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy .
  więcej >>


 • 2012.07.09:Rozstrzygnięcie przetargu na - Wykonanie nowego pomnika nagrobnego z szarego granitu na mogile zbiorowej powstańców śląskich, na placu przy kościele pw. Świętej Jadwigi w Zalesiu Śląskim
  więcej >>


 • 2012.07.03 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont elewacji Urzędu Miejskiego w Leśnicy.
  więcej >>


 • 2012.06.20 Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 313 w Porębie
  więcej >>


 • 2012.06.06 Rozstrzygnięcie przetargu na odbudowę muru oporowego w drodze gminnej 105901 O ul. Św. Jadwigi w Zalesiu Śl
  więcej >>


 • 2012.04.26 : Rozstrzygnięcie przetargu na Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica ? (Góra św. Anny) - KONTYNUACJA
  więcej >>


 • 2012.04.26 : Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra św. Anny -kontynuacja
  więcej >>


 • 2012.03.06 rozstrzygnięcie II przetargu na zarządzanie projektem pn. Urząd na piątkę z plusem.
  więcej >>


 • 2012.02.28:Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowana przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Szansa Leśniczan, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS w ramach POKL
  więcej >>


 • 2012.02.27 Unieważnienie przetargu : Zarządzania projektem pn. ?Urząd na piątkę z plusem?
  więcej >>


 • 2012.02.13 Rozstrzygnięcie przetargu Urządzenie Parku Miejskiego w Leśnicy.
  więcej >>


 • 2012.01.12:Rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • 2012.01.04:Rozstrzygnięcie przetargu na: realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowana przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  więcej >>


 • INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PREZ GMINĘ LEŚNICA
  więcej >>


 • 2011.10.26 Umowa na roboty dodatkowe- Zagospodarowanie otoczenia Klubu Wiejskiego w Raszowej
  więcej >>


 • 2011-10-18 Rozstrzygnięcie przetargu : NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ
  więcej >>


 • 2011-10-18 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105932 O w Raszowej
  więcej >>


 • 2011-10-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa drogi gminnej 105933 O w Raszowej
  więcej >>


 • 2011-10-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa drogi gminnej 105934 O w Raszowej
  więcej >>


 • 2011.09.28 Umowa na roboty dodatkowe- Zagospodarowanie placu na ceele rekreacyjne w Górze św. Anny
  więcej >>


 • 2011.09.28 Umowa na roboty dodatkowe- Kanalizacja sanitarna w Łąkach Kozielskich
  więcej >>


 • Unieważnienie przetargu na Przebudowę drogi gminnej 105933 O w Raszowej
  więcej >>


 • 2011.09.26 Unieważnienie przetargu na Przebudowę drogi gminnej 105934 O w Raszowej
  więcej >>


 • 2011.09.14 Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie otoczenia Klubu Wiejskiego w Raszowej
  więcej >>


 • 2011.09.14:Informacja o zawarciu umowy na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH, NA OKREŚLONYCH TRASACH, W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
  więcej >>


 • 2011.09.09. rozstrzygniecie przetargu na Oznakowania szlaków rowerowych ( znaków) na odcinku 76,3 km
  więcej >>


 • 2011.09.08 Umowa na roboty dodatkowe- Raszowa ul.Słowackiego
  więcej >>


 • 2011.09.02 zawarcie umowy na serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego
  więcej >>


 • 2011.08.26 Rozstrzygnięcie przetargu na ?Remont nawierzchni drogi gminnej 105896 O ul. Ogrodowa w Lichyni?
  więcej >>


 • 2011.08.23 Umowa na roboty dodatkowe- Raszowa ul.Słowackiego
  więcej >>


 • 2011.08.22:Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH, NA OKREŚLONYCH TRASACH, W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
  więcej >>


 • 2011.08.01:Umowa na roboty dodatkowe na ul. Słowackiego w Raszowej
  więcej >>


 • 2011.07.07:Rozstrzygnięcie przetargu na Zagospodarowanie placu na cele rekreacyjne w miejscowości Góra św. Anny
  więcej >>


 • 2011.07.07:Rozstrzygnięcie przetargu na Urządzanie i porządkowanie miejsc rekreacji i wypoczynku w gminie Leśnica - Góra św. Anny
  więcej >>


 • 2011.06.01:Rozstrzygnięcie przetargu na Remont szatni i wykonanie izolacji pionowej i poziomej w budynku SP w Leśnicy
  więcej >>


 • Informacja o wynikach przetargu dotyczącego sprzedaży autobusu
  więcej >>


 • 2011.04.26 Rozstrzygnięcie przetargu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Leśnicy działka nr 3296
  więcej >>


 • 2011.03.25 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont nawierzchni jezdni i budowa chodnika ulica Słowackiego w Raszowej
  więcej >>


 • Rozstrzygnięcie przetargu na catering w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  więcej >>


 • Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zajęć wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w ramach projektu pod nazwą: Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL
  więcej >>


 • 2011.02.09 Rozstrzygnięcie przetargu na Przebudowa dróg gminnych 105850 O i 105849 O w Górze św. Anny.
  więcej >>


 • 2010.12.30:Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę oleju opałowego na 2011 rok
  więcej >>


 • 30.12.2010 Rozstrzygnięcie przetargu na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą:
  więcej >>


 • 2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe
  więcej >>


 • 2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe
  więcej >>


 • 2010-10-22 Umowa Na roboty dodatkowe
  więcej >>


 • 2010-09-02 Rozstrzygnięcie przetargu:Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św. Anny??
  więcej >>


 • 2010-08-27 Rozstrzygnięcie przetargu: Budowa drogi gminnej 105880 O ul. Wiejska VII w Dolnej
  więcej >>


 • 2010-08-06 Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie elewacji budynku Klubu Wiejskiego w Raszowej.
  więcej >>


 • Umowa na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Leśnica w sezonie grzewczym 2010/2011
  więcej >>


 • Rozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni placówek oświatowych
  więcej >>


 • 2010-07-23 Umowa Na roboty dodatkowe
  więcej >>


 • 2010-07-14 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Dolna
  więcej >>


 • 2010-07-12 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont ulic Brzegowej, Goreckiego i Krótkiej w miejscowości Leśnica.
  więcej >>


 • 2010-07-08 rozstrzygnięcie przetargu na Remont drogi gminnej 105931 O ul. Dworcowa w Raszowej
  więcej >>


 • 2010-06-30 rozstrzygnięcie przetargu na Budowa kanalizacji sanitarnej [...] w Łąkach Kozielskich
  więcej >>


 • Umowa Na roboty dodatkowe
  więcej >>


 • 2010-06-16:Rozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty na przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych gminy Leśnica
  więcej >>


 • 2010.06.17 Rozstrzygnięcie przetargu na remont nawierzchni drogi gminnej 105894 O ul. Wolności
  więcej >>


 • 2010.06.07 Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia sali języków obcych w SP w Zalesiu Śl.
  więcej >>


 • 2010-06-02 Rozstrzygnięcie przetargu na Budowę drogi gminnej 105943 O Osiedlowej w Leśnicy wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia.
  więcej >>


 • 2010.06.01:Rozstrzygnięcie przetargu Gminnego Zarządu Oświaty na przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych gminy Leśnica
  więcej >>


 • 2010.05.20 Rozstrzygnięcie przetargu na Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem.
  więcej >>


 • 2010-04-28: Rozstrzygnięcie przetargu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania :?Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie
  więcej >>


 • Umowa Na roboty dodatkowe Klub wiejski w Raszowej
  więcej >>


 • 2009-12-08: Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa oleju opałowego lekkiego na rok 2010
  więcej >>


 • 09.11.2009 Rozstrzygniecie przetargu na Rozbudowę klubu wiejskiego w Raszowej.
  więcej >>


 • 20.10.2009 Rozstrzygniecie przetargu na: ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
  więcej >>


 • 01.10.2009 Rozstrzygniecie przetargu na Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy.
  więcej >>


 • 2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Leśnicy ul Powstańców Śl.
  więcej >>


 • 2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Leśnicy ( ul.Goreckiego, Brzegowa, Krótka)
  więcej >>


 • 2009-07-29 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Zalesiu Śląskim (Popice) w rejonie drogi wojewódzkiej nr 426 w ramach Programu Zdrowa woda budowa sieci wodociągowych z modernizacją ujęć Gmina Leśnica
  więcej >>


 • 2009-07-22: ROZSTRZUGNIĘCIE - PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY LEŚNICA
  więcej >>


 • 2009-065-26 Rozstrzygnięcie przetargu Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni
  więcej >>


 • 2009-05-29 Rozstrzygnięcie przetargu na Docieplenie skrzydła administracyjno-socjalnego w Szkole Podstawowej w Leśnicy
  więcej >>


 • 2009-05-11 Rozstrzygnięcie przetargu: Na inspektora ndzoru na budowę kanalizacji w Raszowej.
  więcej >>


 • 2009.04.22 Rozstrzygniecie przetargu:Wymiana na terenie gminy Leśnica tablic informacyjnych zawierających dodatkowe nazwy miejscowości
  więcej >>


 • 2009.03.19 Rozstrzygniecie przetargu: Remontu nawierzchni drogi gminnej 105894 O ul. Wolności w Lichyni.
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18