Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
FINANSE / Podatki i opłaty

Wybierz podstronę:
 • UCHWAŁA NR XXVI/129/12 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013
  więcej >>


 • Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2013
  więcej >>


 • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2013
  więcej >>


 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2013
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2011 roku w kwocie przewyższającej 500zł
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej
  więcej >>


 • Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2012
  więcej >>


 • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2012
  więcej >>


 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2010 roku
  więcej >>


 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2011
  więcej >>


 • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2011
  więcej >>


 • Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2011
  więcej >>


 • Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2011
  więcej >>


 • Opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na rok 2011
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku udzielono pomocy publicznej
  więcej >>


 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę podatków na raty w 2009 roku
  więcej >>


 • WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2005 ROKU
  więcej >>


 • WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2005 ROKU
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXVII/217/05 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIV/264/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/34/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18