Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
AKTY PRAWNE / Zarządzenia Burmistrza kadencji 2010-2014

Wybierz podstronę:
 • Zarządzenie Nr 0050.256.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 19.04.2013 r. wsprawie ustalenia sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.255.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 19.04.2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.254.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o umorzenie opłaty rocznej wraz z odsetkami, z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej części działki nr 1089 k.m.5 obręb Zalesie Śląskie
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.248.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.244.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.241.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.240.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.239.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.237.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.235.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0050.233.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.232.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.231.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.229.2013 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.224.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.223.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.219.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.218.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.217.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.215.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.214.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.206.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ.
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.205.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.201.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.199.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.197.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 września 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.192.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.191.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.187.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.183.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Leśnicy w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz określenia jego regulaminu
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.182.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.181.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.176.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.174.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.172.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 lipca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.170.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.169.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.167.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.163.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.159.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.154.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Raszowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.153.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.152.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.149.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.148.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 5 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.146.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.144.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.142.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowych, pozaplanowych kontroli w 2012 roku
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.140.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.139.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01.03.2012 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.134.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.133.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.131.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.129.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0050.126.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.121.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2012 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.119.2012 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.117.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.111.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu kontroli na 2012 r.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.108.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 28.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.107.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0050.100.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.99.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27.10.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.93.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.89.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.88.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.85.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.82.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22.09.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.77.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.76.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.70.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.69.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.68.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 sierpnia 2011 roku zmieniające regulamin organizacyjny Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.67.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i dodatku mieszkaniowego
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.65.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.63.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29.07.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności za wieczyste użytkowanie gruntów
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 lipca 2011 r. w ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06.07.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.58.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Katarzyny Kapłon, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.57.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy Klaudiusza Lisonia, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowa
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.56.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Leśnicy Ks. Wojciecha Żmijana, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.55.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej w Raszowej Gabrieli Galowy, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13.06.2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03.06.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.46.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.44.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.40.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.39.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.38.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0050.32.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.30.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.29.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18.03.2011 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0050.26.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.03.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.24.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02.03.2011 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.23.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.20.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0050.19.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.16.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.15.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.14.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0050.13.2011 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0050-12/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-11/11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-10/11 Burmistrza Leśnicy z dnia 20.01.2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-7/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10.01.2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-6/11 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10.01.2011 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu
  więcej >>


 • ZARZADZENIE NR 0151-4/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-3/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-2/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wierzytelności
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151- 1/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18