Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2003

Wybierz podstronę:
 • UCHWAŁA NR XII/57/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
  więcej >>


 • Uchwała NR XIII/63/03 Rady Miejska w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 rok .
  więcej >>


 • Uchwała Nr X/48/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 lipca 2003 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr X/49/03 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 lipca w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń w roku budżetowym 2003
  więcej >>


 • Uchwała Nr XI/51/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XI/52/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna
  więcej >>


 • Uchwała Nr XI/53/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników
  więcej >>


 • Uchwała Nr XI/54/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XI/55/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XI/56/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zwołania zebrania wiejskiego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XII/58/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie regulaminu wyboru ławników na kdencję 2004-2007 oraz regulamin głosowania w wyborach ławników
  więcej >>


 • Uchwała Nr XII/60/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2004 na remont SP w Raszowej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XII/61/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2004 na wyposażenie i remont świetlicy w SP w Zalesiu Śl.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XII/62/03 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIII/64/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIII/65/03 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej
  więcej >>


 • Uchwała NR XIII/66/03 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIII/67/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIV/69/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIV/70/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Crostwitz.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/71/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/72/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zarzutów do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała nr XV/73/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej sołectwa Dolna
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/74/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Góra Św. Anny, Wysoka, Dolna, Kadłubiec, Poręba
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/75/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2003 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/77/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Publicznego Przedszkola w Wysokiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/78/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XV/79/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
  więcej >>


 • Uchwała NrXIV/68/03 Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r.
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy nr X/50/03 z dnia 18 lipca 2003 r.
  więcej >>


 • Uchwała Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XII/59/03 w sprawie wyboru ławników sądowych
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18