Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2009

Wybierz podstronę:
 • UCHWAŁA NR XLI/261/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2009-2016
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIX/193/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 stycznia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXIX/194/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 9 stycznia 2009 r w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy międzynarodowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIX/195/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 09 stycznia 2009 r w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/196/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie współdziałania między Gminą Leśnica, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXX/197/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 lutego 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXX/198/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXX/199/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 lutego 2009 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXX/200/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXX/201/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXX/202/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 lutego 2009 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXI/203/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXI / 204/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXI/205/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXI/206/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXI_207_09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXII/208/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXII/209/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica do Związku Międzygminnego ?Czysty Region? z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu i przyjęcia Statutu tego Związku.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/211/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/212/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Leśnica do stanu faktycznego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXII/213/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dolna na lata 2009-2018
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXII/214/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 16 kwietnia 2009 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXII/215/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXIII/116/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIII/217/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIII/218/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIII/219/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia ?Aktualizacji programu ochrony środowiska wraz z aktualizacją planu gospodarki odpadami dla gminy Leśnica?
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIII/220/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 czerwca 2009 r zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXIII/221/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXIV/222/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIV/223/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 lipca 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXV_224_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 lipca 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXV/225/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY Z DNIA 27 LIPCA 2009 ROKU
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVI_226_09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2009 r w sprawie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXVI_227_09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/228/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2009
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2009
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXVII/230/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 września 2009 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXVII/231/09 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 września 2009 r w sprawie wydawania w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVII/232/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVII/233/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego ?Czysty Region? z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 września 2009r. w sprawie realizacji projektu pn. ?Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce nr 201/17 w obrębie Góra Św. Anny?
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/236/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wyboru Burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXVIII/237/09 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 października 2009 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/238/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 października 2009 r. w sprawie zwołania ogólnego zebrania mieszkańców
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/239/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIX/240/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX 241 09 z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie realizacji projektu pn. Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/242/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/243/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/244/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. Anny
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/245/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/246/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XL/247/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XL/248/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/249/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/250/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/251/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/252/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/253/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/254/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/255/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie realizacji projektu pn. Leśnicka szansa na lepszą przyszłość nr POKL.09.01.02.-16-006/09
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLI/256/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLI/257/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLI/258/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLI/259/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2010
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLI/260/09 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Leśnica na 2010 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18