Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2008

Wybierz podstronę:
 • UCHWAŁA Nr XVII_113_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVII_114_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 stycznia 2008 r w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVII_115_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 stycznia 2008r
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVIII/117/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVIII/118/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2008 - 2012
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVIII/121/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29.02.2008 r
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008 r w sprawie utworzenia Opolskiego Stowarzyszenia Samorządowego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVIII/123/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 lutego 2008r w sprawie wzniesienia pomnika
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIX/124/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XIX/125/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśnica?
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIX/126/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta LEŚNICA ? TERENY PRZEMYSŁOWE
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIX/127/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XIX/128/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2008 - 2012
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/129/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XX_130_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Uchwała Nr XX/133/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia ?Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Leśnica?
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/136/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XX/137/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXI_138_08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI_139_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI_140_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXI_141_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXI_142_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 15 maja 2008 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXI_143_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXII/144/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXII/145/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2008-2015`
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXII/146/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007 - 2013`
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXII_147_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia `Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny na lata 2008-2015`
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII/148/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII/149/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII/150/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Leśnica do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII_151_08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej`
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII/152/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII/153/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXII/154/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 czerwca 2008 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIII/155/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 sierpnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXIII/156/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXIII/157/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXIII/158/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 sierpnia 2008 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/159/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Raszowa na lata 2007 - 2015.pdf
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/160/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra Św. Anny
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXIII/161/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśnica na lata 2008 - 2015
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIV/162/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIV/163/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 08 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIV/164/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 08 września 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXIV/165/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 września 2008 r. w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej`
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXIV/166/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 8 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXV/167/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXV/168/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXV/169/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXV/170/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXV/171/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 października 2008 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVI/173/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 20 listopada 2008r w sprawie realizacji Gminnego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVI/174/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVII/175/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVII/176/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICYz dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVII/177/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych z dnia 3 grudnia 2008 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVII/178/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVII/180/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Leś
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVII/181/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2008 r.w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVII_182_08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2008r
  więcej >>


 • Uchwała NR XXVII/184/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2008r.zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVII/185/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVIII/186/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVIII/187/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVIII/188/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXVIII/189/08 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXVIII/190/08 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVIII/191/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Leśnica na 2009 rok oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXVIII/192/08 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie nadania tytułu `Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej`
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18