Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zarządzenia Burmistrza kadencji 2006-2010

Wybierz podstronę:
 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-2/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 grudnia 2006 r w sprawie kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-8/06 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-9_06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-10_06 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspieranie inicjatyw kulturalnych lokalnych środowisk
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0151-32/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2007 r w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0151-33/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr Or 0151-36/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-38/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0151-40/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2007 r w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr Or 0151-42/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 kwietnia 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-52/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 maja 2007 r uchylające zarządzenie Nr 0151-33/07 w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-59/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie otwarych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr Or. 0151-67/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2007 r zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-78/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 sierpnia 2007 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151_80_07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2007 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 85/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-91_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 października 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-95/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-96_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-99_07 Burmistrza Leśnicy z dnia 04.12.2007 w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-103/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 1051-104/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 11.12.2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-106/07 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18.12.2007 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-108/07 Burmistrza Leśnicy z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-119/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 08.02.2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151- 120_08 BURMISTRZALEŚNICY z dnia 29.02.2008 roku
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-123_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-125/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2008 roku.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-129/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-134_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12 maja 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 maja 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-138_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20.05.2008 roku
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-148/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 03.07.2008r.w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-152/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 lipca 2008 r w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-156/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 11.08.2008 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-168/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.10.2008r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-169/08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.10.2008 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży autobusu
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-174/08 Burmistrza Leśnicy z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • Zarządzenia Burmistrza Leśnicy Nr 0151-176/08 i 0151-180/08 z dnia 14.11.2008 r. i 03.12.2008 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i użytkowania wieczystego
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-183_08 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 10 grudnia 2008 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-188_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 12.01.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-191/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15.02.2009 r w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-192_09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 stycznia 2009 r w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-197/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 06.02.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • 2009.02.11: BURMISTRZ LEŚNICY ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na terenie DOLNA
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-199/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-207/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-208_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-210/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-211/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 27.03.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-212/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-218/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-220/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • 2009.05.12: ZARZĄDZENIE Nr 0151-222_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08.05.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-225/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-231/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-235/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 02.07.2009 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-236/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 02.07.2009 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-238/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-241_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-249/09 Burmistrza Leśnicy - Osoby pełniącej funkcję organu z dnia 14 września 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-250_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 15 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-251_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 16 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-252_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej.pdf
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-253_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-256_2009 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 września 2009 r. w sprawie umorzenia opłaty adiacenckiej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-257/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 02.10.2009 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-258_09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 7 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-260/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-263/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie powołania zastępcy burmistrza
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151 - 267/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-268/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-270/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-272/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie odroczenia wierzytelności za użytkowanie wieczyste gruntów wraz z odsetkami
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-277/09 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen na usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w ramach zadań użyteczności publicznej na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-279/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw płynnych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-284/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-286/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu kontroli na 2010 r. realizowanych przez Pracownika Referatu Finansowo-Budżetowego
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-287/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-288/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-292_10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 8 marca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151- 297/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26.03.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-301_10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 22 kwietnia2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151- 302/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 23.04.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-303/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-304/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-308/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Leśnica
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151- 309/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151- 311/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 25.05.2010 r. w sprawie ustalenia warunków dzierżawy nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-313/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 1 czerwca 2010r w sprawie powołania komisji przetargowej.
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-314/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-317/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151- 318/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 09 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-319/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-320/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-321/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-322/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151- 323/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-324/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-325/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.06.2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-331/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-332/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151- 333/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-334/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-335/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151- 336/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 08 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-341/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad wsparcia inicjatyw sołectw i osiedli z terenu gminy Leśnica
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-344/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151- 345/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 26.08.2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-351/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Leśnica miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-353/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30.09.2010 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnych
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0151-357/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151- 359/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151- 361/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 04.11.2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-366/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen na usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w ramach zadań użyteczności publicznej na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • Zarządzenie Nr 0151-367/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 25.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Krasowej
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151- 368/10 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE NR 0151-371/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
  więcej >>


 • Zarządzenie nr 0151-372/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  więcej >>


 • ZARZĄDZENIE Nr 0151-315/10 Burmistrza Leśnicy z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18