Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2007

Wybierz podstronę:
 • UCHWAŁA NR V/27/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr V/28/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2007 r w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
  więcej >>


 • Uchwała Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 stycznia 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR V/30/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 stycznia 2007 roku
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VI/31/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/32/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/33/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 luty 2007 r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/34/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VI/35/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r dotycząca porozumienia w sprawie powierzenia przez Wojewodę i przyjęcia przez Gminę
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji niektórych przedszkoli
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/40/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VI/41/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007r w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla zlewni oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Czarnocin w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Dolna w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Góra Świętej Anny w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/46/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Kadłubiec w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/47/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Krasowa w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/48/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Leśnica w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/49/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Lichynia w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/50/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Łąki Kozielskie w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/51/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Poręba w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/52/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Raszowa w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/53/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Wysoka w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VI/54/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 19 lutego 2007 r w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości Zalesie Śląskie
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VII/55/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 02 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VII/56/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica
  więcej >>


 • Załącznik do uchwały Nr VII/57/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 kwietnia 2007 r - REGULAMIN Straży Miejskiej w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VII/58/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VII/59/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VII/60/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 2 kwietnia 2007 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VIII/62/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR VIII/63/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach
  więcej >>


 • Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr VIII/66/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2007 r w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IX/67/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia14 maja 2007 r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr IX/71/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 14 maja 2007 r w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickie
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr IX/72/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 14 maja 2007 r zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji niektórych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR X/73/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr X/74/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr X/76/07 RADY MIEJSKIEJ w LEŚNICY z dnia 18 czerwca 2007 r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XI/77/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 lipca 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XII_80_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XII_81_07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 03 września 2007 r w sprawie przystąpienia sołectw Raszowa i Góra Św. Anny do Programu Odnowy Wsi w Woj. Opolskim
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XII_82_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r w sprawie regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XII_83_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r w sprawie wyboru ławników sądowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XII_84_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 września 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIII_85_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 13 września 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIII_86_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 września 2007 r w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/87/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 października 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • Uchwała NR XIV/88/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XIV/89/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XIV/90/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/91/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007 roku
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 pażdziernika 2007 r.
  więcej >>


 • Uchwała Nr XIV/93/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie nadania nazwy ulicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XIV/94/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/95/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/96/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu płatności.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/97/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/98/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2008
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XIV/99/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 października 2007 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XIV/100/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanych diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XV/101/07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XV/102/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XV/103/07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XV/104/07 RADY MIEJSKIEJ w LEŚNICY z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządowego A - 4
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 grudnia 2007 r w sprawie przejęcia pojazdu porzuconego na własność gminy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVI_106_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XVI_107_07 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XVI_108_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2011
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVI_109_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVI_110_07 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2007 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVI_111_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wsi Raszowa na lata 2007 - 2013
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XVI_112_07 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Wsi Raszowa na lata 2007 - 2013
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18