Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2006

Wybierz podstronę:
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/220/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 13 stycznia 2006 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXIX/221/05 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/222/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/223/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie języka pomocniczego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XXXIX/224/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXIX/225/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA Krasowa
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXIX/226/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XXXIX/227/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA ŁĄKI KOZIELSKIE.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XXXIX/228/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XL/229/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/230/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok.
  więcej >>


 • Uchwały Nr XL/231/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XL/232/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/233/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości niektórych składników wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/234/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XL/235/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/227/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 6 marca 2006r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XL/236/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Leśnica do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XL/237/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XL/238/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLI/239/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLI/240/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLI/241/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia stypendium edukacyjnego i artystycznego oraz określenia zasad jego przyznawania
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLI/242/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLI/243/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLI/244/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia herbu gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLII 245 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLII/246/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLII/247/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLII/248/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLII/249/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLII 250 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLII 251 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLII 252 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLIII/253/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok.
  więcej >>


 • UCHWŁA NR XLIII/254/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIII/256/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIII/257/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIII/258/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIII/259/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Krasowej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLIII/260/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 7 sierpnia 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/213/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLIV/261/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 11 września 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIV/262/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 11 września 2006 r zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr XLIV 263 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIV/264/2006 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie gminy Leśnica.pdf
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLIV/265/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 11 września 2006 zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLV/266/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 03 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok.doc
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLV/267/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 3 października 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLV/268/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 3 października 2006 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR XLVI/269/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 23 października 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLVI/270/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 października 2006 r.
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr XLVI/271/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 października 2006 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr I/1/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr I/2/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr I/3/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu gminy Leśnica
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr I/4/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr I/5/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wystąpienia gminy ze Związku Gmin Śląska Opolskiego
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/6/06 RADYDY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 04 grudnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/7/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/8/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II/9/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  więcej >>


 • Uchwała NR II/10/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa TERENY PRZEMYSŁOWE
  więcej >>


 • Uchwała NR II/11/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa ŁĄKI KOZIELSKIE
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr II/12/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr II/13/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych
  więcej >>


 • Uchwała Nr II/14/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zarządu Oświaty
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II 15 06 Rady Miejskiej w Leśnicyz dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII 213 01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR II 16 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 4 grudnia 2006 r
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR III 17 06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2006 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr III 18 06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie zwołania zebrań
  więcej >>


 • Uchwała Nr III 19 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
  więcej >>


 • Uchwała Nr III 20 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr III 21 06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Leśnicy
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IV/22/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
  więcej >>


 • UCHWAŁA NR IV/23/06 RADY MIEJSKIEJ w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
  więcej >>


 • Uchwała Nr IV/24/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokali przeznaczonych na najem związany ze stosunkiem pracy
  więcej >>


 • UCHWAŁA Nr IV/25/06 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego
  więcej >>


 • Uchwała Nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2006 r w sprawie skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18