Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
ARCHIWUM / Zawiadomienia, ogłoszenia i obwieszczenia

Wybierz podstronę:
 • 2011.12.09:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenie na budowę
  więcej >>


 • 2011.11.07:OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
  więcej >>


 • 2011.09.27:Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Remont lini napowietrznej 110 kV Górażdże - Zdzieszowice
  więcej >>


 • 2011.06.14:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  więcej >>


 • 2011.06.14:OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie
  więcej >>


 • 2011.05.06:OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o przyjęciu prze Sejmik Województwa Opolskiego programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych z terenu województwa opolskiego na lata 2008-2013
  więcej >>


 • 2010.09.09: OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśnica
  więcej >>


 • Obwieszczenie Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz możliwością zapoznania się z dokumentacją
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  więcej >>


 • 2009.06.04: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy - Łąki Kozielskie
  więcej >>


 • 2009.06.01: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr XXXIII/215/01 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 10 września 2001 roku
  więcej >>


 • 2009.05.22: OBWIESZCZENIE składy obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia na obszarze gminy Leśnica wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r
  więcej >>


 • 2009.05.11: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy z dnia 8 maja 2009 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Leśnicy
  więcej >>


 • 2009.04.23: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
  więcej >>


 • 2009.04.30: OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania dla Gminy Leśnica, 47-150 Leśnica ul. 1 Maja 9, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej 105943 O Osiedlowej
  więcej >>


 • 2009.04.06: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE NR 2/2010 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Leśnicy
  więcej >>


 • 2009.03.25: OBWIESZCZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany planu oraz o przystąpieniu d
  więcej >>


 • 2009.03.17: OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łąki Kozielskie
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Zalesie Śląskie
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa Łąki Kozielskie
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
  więcej >>


 • Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej.
  więcej >>


 • Burmistrz Leśnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa RASZOWA
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectwa ZALESIE ŚLĄSKIE
  więcej >>


 • OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta LEŚNICA
  więcej >>


 • Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leśnica
  więcej >>


 • OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Raszowa
  więcej >>


 • Ogłoszenie o możliwości przyznanie stypendium edukacyjnego
  więcej >>


 • Obwieszczenie w sprawie spotkania w sprawie budowy hali produkcyjnej
  więcej >>
Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18