Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 lutego 2005 r.
(ARCHIWUM / Zarządzenia Burmistrza 2005)
[opublikował(a): Piotr Lubczyk dnia 2005-03-11 11:10:47, dokument aktualny]Zarządzenie nr 15/05

Burmistrza Leśnicy

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z punktem IV ust. 3 programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w składzie:

Gola Edyta                   - Przewodniczący Komisji

            Fandrych Agnieszka     - Członek

            Lukosz Adrian              - Członek.

 

 

 

§ 2. 1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w gminie Leśnica w roku 2005 r.

 

2. Komisja przeprowadzi konkurs i rozpatrzy złożone oferty dnia 10 marca 2005 r. o godz. 12.00.

 

3. Komisja dokona wyboru oferty i sporządzi protokół z przeprowadzonego postępowania.

 

4. Wybraną ofertę wraz z uzasadnieniem wyboru Komisja przedkłada Burmistrzowi.

Wybór oferty zatwierdza Burmistrz.

 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 


                                                                                                 Burmistrz Leśnicy

                                                                                                    Hubert Kurzał

informację wytworzył(a): Gola Edyta
za treść odpowiada: Gola Edyta
data wytworzenia: 28.02.2005 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 556
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18