Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XXII/112/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-10-18 12:26:15, dokument aktualny] 

 

UCHWAŁA Nr XXII/112/04

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się , co następuje:

 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/106/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej
w Leśnicy

mgr inz. Ryszard Froń

informację wytworzył(a): Małgorzata Urbańczyk, Andrzej Jęczmienny
za treść odpowiada: Małgorzata Urbańczyk, Andrzej Jęczmienny
data wytworzenia: 12.08.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 658  |  pokaż szczegóły załączników >>

wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18