Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-09-23 10:34:34, dokument aktualny]UCHWAŁA  Nr XXIV/122/04

Rady Miejskiej w Leśnicy

 z dnia 6 września 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 

 

    Na podstawie art. 15 oraz art. 19 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

 

 

     § 1. W § 1 uchwały Nr XLI/259/02 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opła  ty targowej i sposobu jej poboru ustęp 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za prowadzenie sprzedaży ze stoiska handlowego przy zajmowanej powierzchni do 2 m2:

- artykułów spożywczych i kwiatów  -  20,00 zł,

 - pozostałych   80,00 zł,”

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

     § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Leśnica.

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Opolskiego.

 


Przewodniczący RadyMiejskiej w Leśnicy

mgr inż. Ryszard Froń

informację wytworzył(a): Róża  Nizioł
za treść odpowiada: Róża Nizoł
data wytworzenia: 03.09.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 535
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18