Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XXI/109/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-07-01 11:25:18, dokument aktualny]UCHWAŁA  XXI/109/04

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 21 czerwca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069)

uchwala się co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leśnica (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2003 r. Nr 23, poz. 563 oraz z 2004 r. Nr 28, poz. 914) w brzmieniu ustalonym Uchwałą  Nr XIX/95/04  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 kwietnia 2004 r. wprowadza się następującą zmianę:

 

w Rozdziale 3 Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2003-2007 w pozycji Budynki przeznaczone do sprzedaży kropkę po punkcie 7 zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkty 8 i 9 w brzmieniu:

 

„8.  Wysoka,  ul. Strzelecka 7 – 2 lokale mieszkalne, 

  9.   Góra Św. Anny,  ul. Profesora Olescha  – 1 lokal mieszkalny.”

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

mgr inż. Ryszard Froń

 informację wytworzył(a): Andrzej Jęczmienny
za treść odpowiada: Andrzej Jęczmienny
data wytworzenia: 21.06.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 454
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18