Urząd Miejski w Leśnicy
 
URZĄD MIEJSKI W LEŚNICY
TABLICA OGŁOSZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI NIERUCHOMOŚCI
ORGANY
WYBORY
AKTY PRAWNE
FINANSE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
ARCHIWUM
ZAŁATWIANIE SPRAW
DZIENNIK PODAWCZY
STAN TWEJ SPRAWY
WYSZUKIWANIEwyszukiwanie zaawansowane
REJESTR ZMIAN

 Strona główna BIP
 Pobierz programy
 Mapa biuletynu
 Spis treści biuletynu
 Statystyki podstron
 Statystyki opisów spraw
 Statystyki stanów spraw
 Redaktorzy biuletynu
 Jak przeglądać BIP
 www.bip.gov.pl
Uchwała Nr XXI/104/2004 r. Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie współdziałania z Gminą Ujazd w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
(ARCHIWUM / Uchwały Rady Miejskiej 2004)
[opublikował(a): Katarzyna Glomb dnia 2004-07-01 11:16:22, dokument aktualny]


UCHWAŁA  NR  XXI/104/04

Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie współdziałania z Gminą Ujazd w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Gmina Leśnica będzie współdziałała z Gminą Ujazd w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie obydwu gmin.

 

§ 2. Na realizację zadania wymienionego w § 1 zabezpiecza się w budżecie gminy Leśnica kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu - radiowozu dla Posterunku Policji w Leśnicy.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy, który zawrze z Gminą Ujazd stosowne porozumienie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Ryszard Froń


informację wytworzył(a): Lidia Kremser - Tomeczek
za treść odpowiada: Róża Nizioł
data wytworzenia: 21.06.2004 r.


  wyślij na drukarkę  |  wyświetleń podstrony: 491
wyślij podstronę na e-mail:Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
tel.: 0048 (77) 4615281, faks: 0048 (77) 4615342
e-mail: um@lesnica.pl
strona www: www.lesnica.pl
ostatnia modyfikacja zawartości: 2013-04-25 12:32:18